لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (12)
تالیف (38)
ترجمه (0)
تهران (31)
شهرستان (7)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (3)

تعداد یافت شده (38) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- قانون تملک آپارتمان‌ها
گردآورنده:حسین محمدی‌نژاد‌طولارود - نگاره مینیاتور - دیویی: 346.55043 - 42 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 40000 ریال - 9 -7-95123-600-978 انتخاب
2- راهنمای جامع آپارتمان‌نشینی (قوانین، فرهنگ و مهارت‌ها)
نويسنده:محمود اسماعیلی ؛ مقدمه:محسن اسماعیلی - نشر شهر - دیویی: 643.37 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 32000 ریال - 8 -505-238-964-978 انتخاب
3- مجموعه کامل قوانین و مقررات آپارتمانها
نويسنده:سیداحمد باختر ؛ نويسنده:مسعود رئیسی - خط سوم - دیویی: 346.55043 - 192 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 8000 ریال - 6 -04-8039-964 انتخاب
4- جامعه‌شناختی مسائل آپارتمان‌نشینی در ایران (با نگاهی گذرا بر قواعد، اسلوب و نقش شورا در حل اختلاف)
نويسنده:لطیف رضوی ؛ ويراستار:محسن میقانی - بعثت - دیویی: 643.37 - 220 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 220000 ریال - 8 -057-437-600-978 انتخاب
5- مجموعه کامل قوانین و مقررات آپارتمانها
نويسنده:مسعود رئیسی ؛ نويسنده:سیداحمد باختر - خط سوم - دیویی: 346.55043 - 184 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 25000 ریال - 7 -04-8039-964-978 انتخاب
6- قوانین و مقررات مرتبط با خرید و فروش آپارتمان
نويسنده:توحید زینالی - چراغ دانش - دیویی: 346.55043 - 152 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 120000 ریال - 7 -69-8355-964-978 انتخاب
7- مسائل حقوقی آپارتمان‌ها
نويسنده:زهرا تقی‌لو ؛ ويراستار:جواد یزدانی - پرتو خورشید - دیویی: 346.55043 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 15000 ریال - 4 -3-96673-964 انتخاب
8- دعاوی آپارتمان‌نشینی در رویه دادگاه‌ها
نويسنده:توحید زینالی - چراغ دانش - دیویی: 346.55043 - 238 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 155000 ریال - 7 -03-8138-600-978 انتخاب
9- قوانین و مقررات مرتبط با خرید و فروش آپارتمان
نويسنده:توحید زینالی - چراغ دانش - دیویی: 346.55043 - 94 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 40000 ریال - 7 -69-8355-964-978 انتخاب
10- قانون تملک آپارتمانها
گردآورنده:حسین محمدی‌نژاد‌طولارود - اخوان - دیویی: 346.55043 - 32 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 15000 ریال - 6 -75-8586-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4