لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(903)
چاپ مجدد (4027)
تالیف (4922)
ترجمه (8)
تهران (4503)
شهرستان (427)
كودك و نوجوان (41)
كمك درسی و آموزشی (4871)

تعداد یافت شده (4930) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ریاضی اندیشه دوم دبستان
نويسنده:محمدمهدی کرجالیان ؛ نويسنده:منوچهر حیدری - نواندیش - دیویی: 510.76 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1375 - 2400 ریال - انتخاب
2- ریاضی اندیشه پنجم ابتدایی
نويسنده:محمدمهدی کرجالیان ؛ نويسنده:منوچهر حیدری - نواندیش - دیویی: 510.76 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1375 - 3200 ریال - انتخاب
3- ریاضی اندیشه چهارم دبستان
نويسنده:محمدمهدی کرجالیان ؛ نويسنده:منوچهر حیدری - نواندیش - دیویی: 510.76 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 15 سال 1375 - 3000 ریال - انتخاب
4- ریاضی اندیشه سوم دبستان
نويسنده:محمدمهدی کرجالیان ؛ نويسنده:منوچهر حیدری - نواندیش - دیویی: 510.76 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1375 - 2600 ریال - انتخاب
5- ده آزمون ریاضی کلاس اول دبستان
نويسنده:فاطمه بنانی - سارا - دیویی: 510.76 - 44 صفحه - وزیری (گلاسه) - چاپ 1 سال 1375 - 1850 ریال - انتخاب
6- تمرین گام به گام ریاضی سال پنجم ابتدایی "مجموعه 1"
نويسنده:حسین مرتضوی‌ - تابان - دیویی: 510.76 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1375 - 6900 ریال - انتخاب
7- ده آزمون ریاضی برای دانش‌آموزان کلاس پنجم ابتدائی
نويسنده:فاطمه بنانی - سارا - دیویی: 510.76 - 52 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 1950 ریال - انتخاب
8- تمرین گام به گام ریاضی سال پنجم ابتدائی "مجموعه 1"
گردآورنده:آزاده مرتضوی - تابان - دیویی: 510.76 - 288 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 12 سال 1375 - 6900 ریال - انتخاب
9- تمرین گام به گام ریاضی سال چهارم ابتدایی "مجموعه 1"
نويسنده:حسین مرتضوی‌ - تابان - دیویی: 510.76 - 192 صفحه - وزیری (مقوایی) - چاپ 9 سال 1375 - 4800 ریال - انتخاب
10- گنجینه سوال (فراگیری آموزش ریاضیات) قابل استفاده دانش‌آموزان کلاس اول ابتدایی
نويسنده:عباس کریمی - وفایی - دیویی: 510.76 - 176 صفحه - وزیری (مقوایی) - چاپ 1 سال 1375 - 4500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 493