لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(11)
چاپ مجدد (1)
تالیف (10)
ترجمه (2)
تهران (11)
شهرستان (1)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (12) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آشنایی با انواع کاکتوس و شرایط نگهداری
نويسنده:ایران اباذری ؛ نويسنده:محمدرضا شریفی‌فیدجی - میعاد اندیشه - 92 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 5 -65-8899-600-978 انتخاب
2- کاکتوس‌ها و گیاهان گوشتی: راهنمای کامل پرورش و نگهداری
نويسنده:حسین متقی - گهواره کتابیران - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 320000 ریال - 4 -8-97570-600-978 انتخاب
3- شناخت کاکتوس‌ها: راهنمای جدید و فشرده تشخیص کاکتوس‌ها
نويسنده:چالرز گلس ؛ نويسنده:کلایو اینز ؛ نويسنده:مارکوس شینگ - پرک - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 0 -40-5414-600-978 انتخاب
4- آشنایی با گیاهان گوشتی (ساکولنت‌ها)
گردآورنده:فاطمه لطفی - نامه مهر - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 8 -1-97379-600-978 انتخاب
5- کاکتوس‌ها و گیاهان گوشتی (گیاهان آبدار)
نويسنده:حسین متقی - سپیدان - 192 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 8 -8-91147-600-978 انتخاب
6- کاکتوسها و گیاهان گوشتی
مترجم:حسین متقی - بی نا - 115 صفحه - چاپ 1 سال 1361 - 480 ریال - انتخاب
7- کاکتوس‌ها
نويسنده:محمدجواد اسماعیل‌جماعت ؛ نويسنده:محمدرضا افشار ؛ نويسنده:سعیده جعفری - ناظری - 98 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 185000 ریال - 0 -87-6032-600-978 انتخاب
8- دنیای شگفت‌انگیز کاکتوس‌ها (معرفی، پرورش و تکثیر)
نويسنده:معصومه استکی ؛ نويسنده:زهرا جابرالانصار - مرز دانش،آبنگاه - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1500 نسخه - 139000 ریال - 8 -52-6045-600-978 انتخاب
9- دنیای شگفت‌انگیز کاکتوس‌ها (معرفی، پرورش و تکثیر)
نويسنده:معصومه استکی ؛ نويسنده:زهرا جابرالانصار ؛ نويسنده:مجید شاهواروقی‌فراهانی - مرز دانش - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 200000 ریال - 9 -54-8633-600-978 انتخاب
10- راهنمای پرورش و نگهداری کاکتوس (همراه با اطلس رنگی)
نويسنده:شهرام مقصودی - آقای کتاب - 118 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 100 نسخه - 120000 ریال - 4 -39-8851-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2