لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(134)
چاپ مجدد (32)
تالیف (107)
ترجمه (59)
تهران (147)
شهرستان (19)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (55)

تعداد یافت شده (166) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بیماریهای ریه (سسیل 2004 و 6 مبحث تکمیلی از هاریسون 2005)
نويسنده:کامران احمدی‌جزی - فرهنگ فردا - 130 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 2000 نسخه - 30000 ریال - 9 -72-8549-964 انتخاب
2- جزوه ریه
گردآورنده: گروه آموزشی رهپویان شریف - رهپویان شریف - 66 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - انتخاب
3- بیماری‌های دستگاه تنفس
نويسنده:دنیس‌ال. کاسپر ؛ نويسنده:استفان هوسر ؛ نويسنده:لاری جمسون - کتاب ارجمند،ارجمند - 316 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1395 - 1100 نسخه - 260000 ریال - 5 -447-200-600-978 انتخاب
4- قلب و عروق، بیماریهای ریه (هاریسون 2001 و سسیل 2001)
نويسنده:کامران احمدی‌جزی ؛ نويسنده:مهناز معصومی - فرهنگ فردا - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 2200 نسخه - 49500 ریال - 964-8017-45-X انتخاب
5- ریه - داخلی (13) ویژه 95
نويسنده: دپارتمان داخلی طب برتر - طب برتر - 70 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 700000 ریال - 8 -03-8160-600-978 انتخاب
6- بیماریهای ریه (سسیل 2004 و 6 مبحث تکمیلی از هاریسون 2005)
نويسنده:کامران احمدی‌جزی - فرهنگ فردا،موسسه فرهنگی احمدی - 130 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3300 نسخه - 30000 ریال - 9 -72-8549-964 انتخاب
7- بیماریهای ریه (سسیل 2004 و 6 مبحث تکمیلی از هاریسون 2005)
نويسنده:کامران احمدی‌جزی - فرهنگ فردا - 130 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 2500 نسخه - 32000 ریال - 9 -72-8549-964 انتخاب
8- ریه: مرجع 91
نويسنده: گروه آموزشی رهپویان شریف - رهپویان شریف - 222 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 3 -600-549-964-978 انتخاب
9- ریه - داخلی (7) ویژه 97
نويسنده: دپارتمان داخلی طب برتر - طب برتر - 138 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 700000 ریال - 2 -92-8160-600-978 انتخاب
10- ریه (مسمومیت، طب سالمندان، طب تسکینی) هاریسون 2015 + سسیل 2016: به انضمام سوالات پرانترنی، دستیاری، ارتثاء، بورد داخلی، پذیرش دستیار فوق تخصص ریه ...
گردآورنده:کامران احمدی - موسسه فرهنگی هنری احمدی - 182 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 600000 ریال - 1 -64-5691-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17