لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(26)
چاپ مجدد (1)
تالیف (22)
ترجمه (5)
تهران (22)
شهرستان (5)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (27) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اندام‌های بدن من: ریه من
نويسنده:نازنین امیری‌زگلوجه ؛ تهيه و تنظيم:اعظم رحمت‌الهی ؛ ويراستار:اسماعیل شهریاری‌سرچشمه - نگارش شرق - 26 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 50 نسخه - 120000 ریال - 8 -44-7465-600-978 انتخاب
2- راهنمای یادگیری بیماری‌های ریه (دوره استیودنتی)
نويسنده:اسدالله اسدیان ؛ نويسنده:بابک امراء ؛ نويسنده:اطهر امید - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 33000 ریال - 9 -296-524-964-978 انتخاب
3- توانمندسازی بیماران ریوی بویژه جانبازان شیمیایی
نويسنده:سعید خالدبیت ؛ نويسنده:اکرم پرنده ؛ نويسنده:فاطمه الحانی - پرستاران جوان - 108 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 155000 ریال - 7 -67-6417-600-978 انتخاب
4- ریه - داخلی (6): ویژه 97
نويسنده: دپارتمان داخلی طب برتر - طب برتر - 156 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 700000 ریال - 5 -91-8160-600-978 انتخاب
5- بیماریهای ریوی: دسته‌بندی نکات اصلی و عمده، جهت آمادگی برای ...
نويسنده:استنلی فیل ؛ نويسنده:آلن مایرز ؛ زيرنظر:فرزاد جلالی - نور دانش - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 2200 نسخه - 7900 ریال - 6 -6-90283-964 انتخاب
6- تشخیص و درمان پنومونی و دیگر عفونتهای تنفسی
نويسنده:آلن فاین ؛ مترجم:خدیجه محلوجی - دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ایران - 424 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1000 نسخه - 21000 ریال - 4 -50-6473-964 انتخاب
7- ریه - داخلی (5): ویژه 97
نويسنده: دپارتمان داخلی طب برتر - طب برتر - 156 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 700000 ریال - 8 -90-8160-600-978 انتخاب
8- Atlas of thoracic imaging
- هنرسرای اندیشه - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 79000 ریال - 6 -60-7457-964-978 انتخاب
9- آموزش اسپیرومتری
گردآورنده:پریسا گلفام ؛ گردآورنده:فرهاد گلفام ؛ گردآورنده:فرزانه گلفام - کنکاش - 146 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 9 -029-136-600-978 انتخاب
10- بیماریهای ریوی و روشهای مداخله‌ای ریه
گردآورنده:عاطفه عابدینی ؛ نويسنده:کیمیا تقوی ؛ نويسنده:نگار بندگانی - رزا - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 3 -34-6356-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3