لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(52)
چاپ مجدد (10)
تالیف (50)
ترجمه (12)
تهران (37)
شهرستان (25)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (12)

تعداد یافت شده (62) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زایمان بی‌درد
نويسنده:محدثه بخشی - پرستاران جوان - دیویی: 618.45 - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 70000 ریال - 6 -48-6417-600-978 انتخاب
2- زایمان بدون درد و آنچه مادران باردار باید بدانند
نويسنده:زهرا خشاوی - موسسه انتشاراتی نقش نگین - دیویی: 618.45 - 208 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 25000 ریال - 5 -2-96371-964 انتخاب
3- تولد بدون خشونت
نويسنده:فردریک لوبوآیه ؛ مترجم:مهین(افسرکشمیری) میلانی - محقق اردبیلی - دیویی: 618.45 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 150000 ریال - 0 -654-344-600-978 انتخاب
4- مهارتهای بالینی در زایمان طبیعی
نويسنده:سیما مجاهدی‌رضائیان ؛ نويسنده:مهری اردکانی‌موقتی ؛ نويسنده:نسرین رزمخواه - سخن گستر - دیویی: 618.45 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 95000 ریال - 2 -177-247-600-978 انتخاب
5- آمادگی برای زایمان (روش لاماز)
نويسنده:دانا اویی ؛ نويسنده:راجر اویی ؛ مترجم:مامک نوربخش - مرکز - دیویی: 618.24 - 158 صفحه - چاپ 1 سال 1368 - 700 ریال - انتخاب
6- زایمان بی‌درد
نويسنده:محدثه بخشی - پرستاران جوان - دیویی: 618.45 - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 40000 ریال - 6 -48-6417-600-978 انتخاب
7- زایمان بدون درد (آمادگی برای زایمان )
نويسنده:لون اوی ؛ نويسنده:راجر اوی ؛ مترجم:مارتا گلزار - خرم - دیویی: 618.24 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 6500 ریال - 7 -57-6182-964 انتخاب
8- بیهوشی و بی‌حسی در مامایی
نويسنده:یلدا معینی ؛ نويسنده:شهرام برجیان - آرتین طب - دیویی: 618.45 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 128000 ریال - 1 -131-424-600-978 انتخاب
9- راهنمای انتخاب شیوه زایمان سزارین یا زایمان طبیعی کدام را انتخاب کنم؟
نويسنده:هنگامه صدرایی - نسیم فرهنگ - دیویی: 618.2 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 45000 ریال - 3 -7-92968-600-978 انتخاب
10- زایمان بدون درد (آمادگی برای زایمان ) راهنمای وضع حمل "سیکوپروفیلاکس"
نويسنده:راجر اوی ؛ نويسنده:دونا اوی ؛ مترجم:مارتا گلزار - موسسه ‌انتشاراتی ‌امام‌ عصر(عج) - دیویی: 618.24 - 164 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 11000 ریال - 5 -20-7447-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7