لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(69)
چاپ مجدد (53)
تالیف (67)
ترجمه (55)
تهران (109)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (110)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (122) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بازیافت برای کودکان
نويسنده:جیل گیبونز ؛ مترجم:علی‌اصغر عطاء‌الهی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.72 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1386 - 10000 نسخه - 7000 ریال - 964-6232-99-X انتخاب
2- بازیافت برای کودکان
نويسنده:جیل گیبونز ؛ مترجم:علی‌اصغر عطاء‌الهی ؛ ويراستار:محمدرضا افضلی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.72 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 12 سال 1391 - 3000 نسخه - 14000 ریال - 0 -99-6232-964-978 انتخاب
3- جاروی مکانیزه
نويسنده:بهنام صبوحی ؛ تصويرگر:شهرام شیرزادی - کانون آگهی و تبلیغاتی سائس - دیویی: 363.72 - 10 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5 -0688-04-964-978 انتخاب
4- سطل آزارها
تصويرگر:شهرام شیرزادی - شهرداری تهران - دیویی: 363.72 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 5000 نسخه - 2 -16-0424-964-978 انتخاب
5- بازیافت برای کودکان
نويسنده:جیل گیبونز ؛ مترجم:علی‌اصغر عطاء‌الهی ؛ ويراستار:محمدرضا افضلی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.72 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 18 سال 1397 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 0 -99-6232-964-978 انتخاب
6- بازیافت برای کودکان
نويسنده:جیل گیبونز ؛ مترجم:علی‌اصغر عطاء‌اللهی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.72 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 964-6232-99-X انتخاب
7- بازیافت برای کودکان
نويسنده:جیل گیبونز ؛ مترجم:علی‌اصغر عطاء‌الهی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.72 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1387 - 5000 نسخه - 9000 ریال - 0 -99-6232-964-978 انتخاب
8- بازیافت برای کودکان
نويسنده:جیل گیبونز ؛ مترجم:علی‌اصغر عطاء‌الهی ؛ ويراستار:محمدرضا افضلی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.72 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 16 سال 1393 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 0 -99-6232-964-978 انتخاب
9- مارمولک و بازیافت
نويسنده:لیندا شوارتز ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 0 -08-7414-964 انتخاب
10- بازیافت
نويسنده:نیل موریس ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 5 -341-389-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13