لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(69)
چاپ مجدد (52)
تالیف (66)
ترجمه (55)
تهران (108)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (109)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (121) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بازیافت برای کودکان
نويسنده:جیل گیبونز ؛ مترجم:علی‌اصغر عطاء‌اللهی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.72 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1385 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 964-6232-99-X انتخاب
2- دنیای ما، خانه ما (راهنمای حفظ محیط زیست برای همه)
مترجم:شهرزاد فتوحی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 8 -83-7414-964-978 انتخاب
3- ببینم سطل شما چه جوریه؟
شاعر:نوشین نقوی ؛ تصويرگر:گیتا امیریگانه - جدی کار - دیویی: 8fa1.62 - 14 صفحه - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 9 -4-91667-600-978 انتخاب
4- مارمولک و بازیافت
نويسنده:لیندا شوارتز ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 0 -08-7414-964 انتخاب
5- آشغال نریزیم!
نويسنده:مری‌جین نایت ؛ مترجم:مریم رضازاده ؛ ويراستار:بهرام معلمی - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 363.7 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 40000 ریال - 5 -651-389-964-978 انتخاب
6- سلام آقا نیکی
شاعر:بهنام صبوحی ؛ تصويرگر:شهرام شیرزادی - سائس - دیویی: 363.72 - 22 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5000 نسخه - 8500 ریال - انتخاب
7- اون بابای منه
نويسنده:کامران قاضی‌میرسعید ؛ نقاش:شهاب شفیعی‌مقدم - قاضی - دیویی: 628.4 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 3 سال 1384 - 5000 نسخه - 4000 ریال - 964-6359-40-X انتخاب
8- ماجراهای پیشول میشول و آقای نیکی: اتاقک بازیافت
شاعر:بهنام صبوحی ؛ تصويرگر:شهرام شیرزادی - کانون آگهی و تبلیغاتی سائس - دیویی: 8fa1.62 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 10000 نسخه - انتخاب
9- زباله‌ها به کجا می‌روند؟
نويسنده:سوفی تاهتا ؛ مترجم:امیر صالحی‌طالقانی ؛ ويراستار:شاهده سعیدی - قدیانی‌، کتابهای بنفشه - دیویی: 363.72 - 28 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 8 سال 1392 - 2200 نسخه - 20000 ریال - 6 -007-536-964-978 انتخاب
10- سطل‌های بی زباله
شاعر:فاطمه هادیزاده‌کفاش ؛ تصويرگر:سمیراسادات شفیعی - اکسیر قلم - دیویی: 363.7 - 12 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5000 نسخه - 40000 ریال - 9 -49-7603-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13