لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(108)
چاپ مجدد (48)
تالیف (126)
ترجمه (30)
تهران (122)
شهرستان (34)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (156) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- The study of language
نويسنده:George Yule - فرهنگ زبان - 310 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 1500 نسخه - 1100 ریال - انتخاب
2- Second language needs analysis
نويسنده:MichaelH Long - رهنما - 382 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 3000 نسخه - 80000 ریال - 5 -61821-521-0 انتخاب
3- Study of second language acquisition
نويسنده:Rod Ellis - رهنما - 1170 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 1500 نسخه - 180000 ریال - انتخاب
4- Researching second language classrooms
نويسنده:SandraLee Mckay - ام القرآن - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 30000 ریال - انتخاب
5- Approaches and methods in language teaching
نويسنده:Jack Croft Richards ؛ نويسنده:Theodore S. Rodgers - رئوف - 270 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 5000 نسخه - 30000 ریال - انتخاب
6- اصول یادگیری و آموزش زبان
نويسنده:داگلاس براون ؛ مترجم:منصور فهیم - رهنما - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 3 -94-6054-964 انتخاب
7- اصول یادگیری و آموزش زبان
نويسنده:داگلاس براون ؛ مترجم:منصور فهیم - فروزش - 422 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 3000 نسخه - 85000 ریال - 1 -356-547-964-978 انتخاب
8- The study of language across achievement tests: chapters 11 - 20
نويسنده:اسماعیل بارودی - جنگل،جاودانه - 432 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 56000 ریال - 3 -125-981-964-978 انتخاب
9- Language Learner Strategies: Thirty Years of Research and Practice
- رهنما - 346 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1200 نسخه - 75000 ریال - انتخاب
10- ارزشیابی زبان: اصول و عملکردهای کلاسی
مترجم:علیرضا فرح‌بخش ؛ نويسنده:داگلاس تی. براون - رهنما - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 65000 ریال - 3 -437-367-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16