لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(108)
چاپ مجدد (48)
تالیف (126)
ترجمه (30)
تهران (122)
شهرستان (34)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (4)

تعداد یافت شده (156) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مشکلات خواندن متون انگلیسی و راهکارهای آن
نويسنده:علی باستانفر ؛ ويراستار:علی‌اصغر باستانفر - سرای زرنگار - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 1 -1-94375-600-978 انتخاب
2- Principles of language learning and teaching
نويسنده:H. Douglas Brown - رهنما - 402 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 8 -304194-13-0 انتخاب
3- Principles of language learning and teaching
نويسنده:H. Douglas Brown - رهنما - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 0 -017816-13-0 انتخاب
4- The study of language
نويسنده:George Yule - فروزش - 308 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 3000 نسخه - 9000 ریال - انتخاب
5- Principles of teaching foreign languages
نويسنده:پرویز بیرجندی - رهروان - 306 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 29000 ریال - 0 -0-96690-964 انتخاب
6- Second language learning and language teaching
نويسنده:Vivian Cook - رهنما - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - انتخاب
7- The study of second language acquisition
نويسنده:Rod Ellis - رهنما - 1184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 180000 ریال - انتخاب
8- The study of language
نويسنده:George Yule - زبان ملل - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 نسخه - 30000 ریال - 0 -4320-521-0-978 انتخاب
9- رویکردها و روش‌ها در آموزش زبان
نويسنده:جک‌کرافت ریچاردز ؛ نويسنده:تئودوراستیون راجرز ؛ مترجم:علی بهرامی - رهنما - 466 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1388 - 5000 نسخه - 50000 ریال - 2 -153-367-964-978 انتخاب
10- The study of language across achievement tests: chapters 11 - 20
نويسنده:اسماعیل بارودی - جنگل،جاودانه - 432 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 56000 ریال - 3 -125-981-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 16