لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (13)
تالیف (4)
ترجمه (16)
تهران (18)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (20) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- والدین سمی
نويسنده:سوزان فوروارد ؛ مترجم:مینا فتحی(عرفانیان) ؛ ويراستار:حمیده رستمی - درسا - دیویی: 362.829280973 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1397 - 280000 ریال - 4 -046-336-600-978 انتخاب
2- تقویت تاب‌آوری خانواده (گذر از سختی‌های زندگی)
نويسنده:فروما والش ؛ مترجم:محسن دهقانی ؛ مترجم:محبوبه خواجه‌رسولی - دانژه - دیویی: 616.89156 - 490 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 200000 ریال - 8 -89-5510-600-978 انتخاب
3- فقر عاطفی در خانواده
نويسنده:عزت‌الله سام‌آرام - علم - دیویی: 306.872 - 66 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 65000 ریال - 3 -666-224-964-978 انتخاب
4- والدین سمی
نويسنده:سوزان فوروارد ؛ مترجم:مینا فتحی(عرفانیان) ؛ ويراستار:حمیده رستمی - درسا - دیویی: 362.829280973 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 300000 ریال - 4 -046-336-600-978 انتخاب
5- عوامل نابسامانی خانواده
نويسنده:ابوالقاسم اکبری ؛ نويسنده:مینا اکبری - رشد و توسعه - دیویی: 646.78 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 140000 ریال - 6 -06-6149-600-978 انتخاب
6- والدین سمی
نويسنده:سوزان فوروارد ؛ مترجم:مینا فتحی(عرفانیان) ؛ ويراستار:حمیده رستمی - درسا - دیویی: 362.829280973 - 274 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1397 - 380000 ریال - 4 -046-336-600-978 انتخاب
7- والدین سمی
نويسنده:سوزان فوروارد ؛ مترجم:مینا فتحی(عرفانیان) ؛ ويراستار:حمیده رستمی - درسا - دیویی: 362.829280973 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 9 سال 1398 - 410000 ریال - 4 -046-336-600-978 انتخاب
8- عوامل نابسامانی خانواده
نويسنده:ابوالقاسم اکبری ؛ نويسنده:مینا اکبری - رشد و توسعه - دیویی: 646.78 - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 100000 ریال - 6 -06-6149-600-978 انتخاب
9- مادران سمی و آسیب‌های وارد به دختران: راهنمای کاربردی برای کمک به دخترانی که در دامان مادری خودشیفته، منفعل، افسرده، سلطه‌جو، کمال‌طلب، متوقع یا ...
نويسنده:سوزان فوروارد ؛ مترجم:مینا فتحی ؛ ويراستار:حمیده رستمی - لیوسا - دیویی: 362.829280973 - 336 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1399 - 510000 ریال - 2 -182-340-600-978 انتخاب
10- والدین سمی
نويسنده:سوزان فوروارد ؛ مترجم:مینا فتحی(عرفانیان) ؛ ويراستار:حمیده رستمی - درسا - دیویی: 362.829280973 - 272 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 230000 ریال - 4 -046-336-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2