لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(229)
چاپ مجدد (503)
تالیف (629)
ترجمه (103)
تهران (590)
شهرستان (142)
كودك و نوجوان (539)
كمك درسی و آموزشی (36)

تعداد یافت شده (732) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تاثیر ادبیات بر زبان کودک
نويسنده:هدیه شریفی - انجمن نویسندگان کودک و نوجوان - دیویی: 372.6 - 300 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1500 نسخه - 25000 ریال - 0 -2-95891-964 انتخاب
2- Jumpstart to English: workbook 1
- جهان پویش،مهد علم - دیویی: 428.24 - 36 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 8 -98-5669-964-978 انتخاب
3- زبان‌آموزی: 3 سالگی 36 تا 48 ماهگی
نويسنده:داریوش صادقی ؛ تصويرگر:سمیه توکلی - کتاب پرنده - دیویی: 372.21 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 5 سال 1396 - 1000 نسخه - 25000 ریال - 0 -06-6860-600-978 انتخاب
4- ذهن پویا: آمادگی
نويسنده:کریس‌ولز فدر ؛ مترجم:فریده افنانی - دیبایه - دیویی: 372.21 - 40 صفحه - آلبومی (کارتی) - چاپ 1 سال 1384 - 2500 نسخه - 4 -3-96341-964 انتخاب
5- آموزش مفاهیم: بهداشت
نويسنده:اعظم فعال ؛ نقاش:امیر خالقی - مهاجر - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 3 -15-8861-964 انتخاب
6- زبان‌آموزی پیش‌دبستانی
نويسنده:پرستو محمودعربی ؛ زيرنظر:سعید فرهادی‌پور ؛ تصويرگر:سعید شمس - بین‌المللی گاج - دیویی: 372.21 - 76 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 101 سال 1395 - 5000 نسخه - 80000 ریال - 0 -311-158-964-978 انتخاب
7- ذهن پویا: کودکستان
نويسنده:کریس‌ولز فدر ؛ مترجم:سمیرا میرزایی - دیبایه - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - جلد 1 - بیاضی (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 2500 نسخه - 160000 ریال - انتخاب
8- زبان‌آموزی: 3 سالگی 36 تا 48 ماهگی
نويسنده:داریوش صادقی ؛ تصويرگر:سمیه توکلی - کتاب پرنده - دیویی: 372.21 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 7 سال 1397 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 0 -06-6860-600-978 انتخاب
9- Principles And Practice In Second Language Acquisition
- رهنما - دیویی: 428 - 202 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
10- آموزش مفاهیم: مشاغل
نويسنده:اعظم فعال ؛ تصويرگر:امیر خالقی - مهاجر - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1386 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 5 -14-8861-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 74