لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(285)
چاپ مجدد (514)
تالیف (646)
ترجمه (153)
تهران (657)
شهرستان (142)
كودك و نوجوان (603)
كمك درسی و آموزشی (37)

تعداد یافت شده (799) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زبان‌آموزی: برای کودکان 2 تا 4 ساله
نويسنده:شهلا نجفیان ؛ نويسنده:مریم نوزرآدان ؛ نويسنده:حسن عابدین‌زاده‌ماسوله - نشر آب - دیویی: 372.21 - 24 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 2500 ریال - 6 -3-92490-964 انتخاب
2- گفتار و زبان (مهارت شنیدن و صحبت کردن): 48 تا 60 ماهگی
نويسنده:داریوش صادقی ؛ تصويرگر:سمیه توکلی - کتاب پرنده - دیویی: 372.21 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1500 نسخه - 25000 ریال - 1 -12-6860-600-978 انتخاب
3- آموزش مفاهیم: ماهی‌ها
نويسنده:اعظم فعال ؛ نقاش:امیر خالقی - مهاجر - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - رحلی کوچک (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 7000 نسخه - 3900 ریال - 7 -95-5943-964 انتخاب
4- فرهنگ مصور فعل‌ها (فعالیتها)
نويسنده:ناهید صحرایی ؛ تصويرگر:رقیه حیدری - شرکت انتشارات آموزش - نوآموز - دیویی: 372.21 - 84 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 4 -84-6281-964-978 انتخاب
5- مجموعه آموزشی رویش: زبان‌آموزی و تمرین برای نوشتن (2)
نويسنده: کمیته آموزشی مهدهای کودک ؛ نقاش:منیره انتخابی - سنبله - دیویی: 372.21 - 28 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 13000 نسخه - 6 -066-392-964 انتخاب
6- آموزش مفاهیم در محیط زندگی
نويسنده:اعظم فعال ؛ نقاش:امیر خالقی - مهاجر - دیویی: 372.21 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 7000 نسخه - 6 -19-8861-964 انتخاب
7- تمرین‌هایی جهت صوت‌آموزی
نويسنده:سیده‌عالیه آله‌طه - موسسه فرهنگی هنری و انتشاراتی ضریح آفتاب - دیویی: 4fa1 - 12 صفحه - جلد 1 - رقعی (گلاسه) - چاپ 1 سال 1384 - 3000 نسخه - 4000 ریال - 8 -051-429-964 انتخاب
8- زبان‌آموزی پیش‌دبستانی
نويسنده:پرستو محمودعربی - بین‌المللی گاج - دیویی: 372.21 - 76 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 15 سال 1391 - 5000 نسخه - 30000 ریال - 0 -311-158-964-978 انتخاب
9- A textbook of language teaching methods: for BA students and MA candidate in TOEFL
نويسنده:عباس زارعی - جنگل - دیویی: 418.007 - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 2000 نسخه - 25000 ریال - 6 -39-8917-964 انتخاب
10- زبان‌آموزی
نويسنده:بهمن زندی ؛ ويراستار:معصومه اروانه - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 401.9 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 14 سال 1394 - 5500 نسخه - 70000 ریال - 8 -630-459-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 80