لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (11)
تالیف (8)
ترجمه (15)
تهران (21)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اقتصاد سیاسی: مبانی، کارکرد و فرایند
نويسنده:عباس مصلی‌نژاد ؛ ويراستار:مجید جهانی‌نوق - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 506 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 500 نسخه - 300000 ریال - 0 -6765-03-964-978 انتخاب
2- انتخاب عمومی: تحلیل اقتصادی قواعد بازی اجتماعی از دیکتاتوری تا دموکراسی
نويسنده:دنیس‌سی. مولر ؛ مترجم:حجت ایزدخواستی ؛ مترجم:عباد تیموری - نور علم - 696 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 400000 ریال - 2 -219-169-600-978 انتخاب
3- چرا کشورها شکست می‌خورند: سرچشمه‌های قدرت، فقر و غنای کشورها
نويسنده:دارون عجم‌اوغلو ؛ نويسنده:جیمز‌ای. رابینسون ؛ مترجم:پویا جبل‌عاملی - دنیای اقتصاد - 560 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 4 -04-7106-600-978 انتخاب
4- اقتصاد سیاسی: مبانی، کارکرد و فرایند
نويسنده:عباس مصلی‌نژاد ؛ ويراستار:مجید جهانی‌نوق - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 508 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1000 نسخه - 320000 ریال - 0 -6765-03-964-978 انتخاب
5- اقتصاد سیاسی به زبان ساده
نويسنده:محمدرضا قربانی - پیوند - 229 صفحه - چاپ 1 سال 1360 - 230 ریال - انتخاب
6- چرا کشورها شکست می‌خورند: سرچشمه‌های قدرت، فقر و غنای کشورها
نويسنده:دارون عجم‌اوغلو ؛ نويسنده:جیمز‌ای. رابینسون ؛ مترجم:پویا جبل‌عاملی - دنیای اقتصاد - 560 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1395 - 1100 نسخه - 400000 ریال - 4 -04-7106-600-978 انتخاب
7- اقتصاد سیاسی: مبانی، کارکرد و فرایند
نويسنده:عباس مصلی‌نژاد ؛ ويراستار:مجید جهانی‌نوق - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 506 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 260000 ریال - 0 -6765-03-964-978 انتخاب
8- مقدمه‌ای بر انتخاب عمومی
نويسنده:ایمون باتلر ؛ مترجم:حسین گرشاسبی ؛ ويراستار:سمیه شریعتی‌راد - سارگل - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 80000 ریال - 4 -92-5890-964-978 انتخاب
9- انتخاب عمومی: تحلیل اقتصادی قواعد بازی اجتماعی از دیکتاتوری تا دموکراسی
نويسنده:دنیس‌سی. مولر ؛ مترجم:حجت ایزدخواستی ؛ مترجم:عباد تیموری - نور علم - 618 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 350000 ریال - 8 -217-169-600-978 انتخاب
10- چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟: ریشه‌های قدرت، ثروت و فقر
نويسنده:دارون عجم‌اوغلو ؛ نويسنده:جیمز‌ای. رابینسون ؛ مترجم:محسن میردامادی - روزنه - 636 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 3400 نسخه - 335000 ریال - 8 -452-334-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3