لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(13)
چاپ مجدد (12)
تالیف (8)
ترجمه (17)
تهران (23)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اقتصاد سیاسی: مبانی، کارکرد و فرایند
نويسنده:عباس مصلی‌نژاد ؛ ويراستار:مجید جهانی‌نوق - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 506 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 500 نسخه - 300000 ریال - 0 -6765-03-964-978 انتخاب
2- اقتصاد سیاسی: مبانی، کارکرد و فرایند
نويسنده:عباس مصلی‌نژاد ؛ ويراستار:مجید جهانی‌نوق - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 506 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 260000 ریال - 0 -6765-03-964-978 انتخاب
3- چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟: ریشه‌های قدرت، ثروت و فقر
نويسنده:دارون عجم‌اوغلو ؛ نويسنده:جیمز‌ای. رابینسون ؛ مترجم:محسن میردامادی - روزنه - 666 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1395 - 5000 نسخه - 400000 ریال - 8 -452-334-964-978 انتخاب
4- اقتصاد سیاسی: مبانی، کارکرد و فرایند
نويسنده:عباس مصلی‌نژاد ؛ ويراستار:مجید جهانی‌نوق - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - 506 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1397 - 1000 نسخه - 390000 ریال - 0 -6765-03-964-978 انتخاب
5- چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟ (ریشه‌های قدرت، ثروت و فقر)
نويسنده:دارون عجم‌اوغلو ؛ نويسنده:جیمز‌ای. رابینسون ؛ مترجم:محسن میردامادی - روزنه - 666 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 2000 نسخه - 295000 ریال - 8 -452-334-964-978 انتخاب
6- چرا فقر؟
نويسنده:احد شربیانی - آدمیت - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1500 نسخه - 150000 ریال - 6 -7-94204-600-978 انتخاب
7- چرا کشورها شکست می‌خورند: سرچشمه‌های قدرت، فقر و غنای کشورها
نويسنده:دارون عجم‌اوغلو ؛ نويسنده:جیمز‌ای. رابینسون ؛ مترجم:پویا جبل‌عاملی - دنیای اقتصاد - 560 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 1100 نسخه - 350000 ریال - 4 -04-7106-600-978 انتخاب
8- چرا کشورها شکست می‌خورند: سرچشمه‌های قدرت، فقر و غنای کشورها
نويسنده:دارون عجم‌اوغلو ؛ نويسنده:جیمز‌ای. رابینسون ؛ مترجم:پویا جبل‌عاملی - دنیای اقتصاد - 562 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1100 نسخه - 350000 ریال - 4 -04-7106-600-978 انتخاب
9- چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟: ریشه‌های قدرت، ثروت و فقر
نويسنده:دارون عجم‌اوغلو ؛ نويسنده:جیمز‌ای. رابینسون ؛ مترجم:محسن میردامادی - روزنه - 636 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 2000 نسخه - 335000 ریال - 8 -452-334-964-978 انتخاب
10- انتخاب عمومی: تحلیل اقتصادی قواعد بازی اجتماعی از دیکتاتوری تا دموکراسی
نويسنده:دنیس‌سی. مولر ؛ مترجم:حجت ایزدخواستی ؛ مترجم:عباد تیموری - نور علم - 696 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 400000 ریال - 2 -219-169-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3