لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2131)
چاپ مجدد (1601)
تالیف (3538)
ترجمه (194)
تهران (3024)
شهرستان (708)
كودك و نوجوان (663)
كمك درسی و آموزشی (313)

تعداد یافت شده (3732) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای جامع انگلیسی برای دانشجویان برق، الکترونیک، کنترل و مخابرات
مترجم:منوچهر تکریمی ؛ مترجم:فرهاد توحیدی - سیمای دانش - دیویی: 428.64 - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 14000 ریال - 2 -46-5693-964 انتخاب
2- The sheep - pig: level 2
نويسنده:Dick King Smith ؛ ويراستار:Derek Strange - دبیر - دیویی: 428.64 - 40 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - انتخاب
3- Surfer! level 1
نويسنده:Paul Harvey ؛ ويراستار:Derek Strange - دبیر - دیویی: 428.64 - 32 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - انتخاب
4- Insight into IELTS
نويسنده:Vanessa Jakeman ؛ نويسنده:Clare McDowell - رهنما - دیویی: 428.24 - 192 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 28500 ریال - انتخاب
5- For and against: an oral practice book for advanced students of english
نويسنده:Louis George Alexander - فرهنگ زبان - دیویی: 428.24 - 70 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 3500 ریال - انتخاب
6- Elementary stories for reproduction
نويسنده:Leslie Alexander Hill - تکریم - دیویی: 428 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 8500 ریال - انتخاب
7- English for computer science
نويسنده:ایرج صادقی - گسترش علوم پایه - دیویی: 428.64 - 292 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 20000 ریال - 1 -84-6811-964 انتخاب
8- The crown of violet
نويسنده:Geoffrey Trease - خوروش - دیویی: 428 - 60 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 4000 ریال - انتخاب
9- Treasure island
نويسنده:Robert Louis Stevenson ؛ بازنويسي:John Escott - خوروش - دیویی: 428.64 - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 4000 ریال - انتخاب
10- Academic encounters: reading, study skills, and writing
نويسنده:Bernard Seal - رهنما - دیویی: 428 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 18500 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 374