لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(160)
چاپ مجدد (213)
تالیف (274)
ترجمه (99)
تهران (270)
شهرستان (103)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (37)

تعداد یافت شده (373) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- English sentence structure
نويسنده:Robert Krohn - ترمه - دیویی: 425 - 320 صفحه - رقعی - 750 ریال - انتخاب
2- 504 absolutely essential words
نويسنده:ماری برامبرگ ؛ نويسنده:جولیوس لیب ؛ نويسنده:آرتور تریگر - جنگل،جاودانه - دیویی: 428.1 - 524 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 8000 ریال - 0 -634-981-964-978 انتخاب
3- ترجمه کامل 504 absolutly essential words
نويسنده:ماری برامبرگ ؛ نويسنده:جولیوس لیب ؛ نويسنده:آرتور تریگر - زبان مهر،ابداع - دیویی: 428.1 - 400 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1394 - 1950000 ریال - 3 -6-93524-600-978 انتخاب
4- English sentence structure
نويسنده:Robert Krohn - جهان نو - دیویی: 425 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1383 - 15000 ریال - انتخاب
5- 504 کلمه مطلقا ضروری رشته هنر
نويسنده:محمد طادی - ادیبان روز - دیویی: 428.1 - 256 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 150000 ریال - 4 -8-94500-600-978 انتخاب
6- کاملترین راهنما بر کتاب استراکچر = English sentence structure شامل نکات گرامر کلیدی برای هر درس (بصورت فرمول کلی)...
تدوين:عبدالرضا منصوری‌راد - نشر حقوق ‌اسلامی - دیویی: 425 - 332 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1383 - 22000 ریال - 1 -21-6250-964 انتخاب
7- English sentence structure
نويسنده:Robert Krohn - هانیوان - دیویی: 425 - 284 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1385 - 17000 ریال - انتخاب
8- English sentence structure
نويسنده:Robert Krohn - حقوق اسلامی - دیویی: 425 - 338 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 13 سال 1385 - 25000 ریال - انتخاب
9- English sentence structure
نويسنده:Robert Krohn - جهان نو - دیویی: 425 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1384 - 16000 ریال - انتخاب
10- کاملترین راهنما بر کتاب استراکچر English sentence structure شامل نکات گرامر کلیدی برای هر درس (بصورت فرمول کلی)، پاسخ کلیه تمرینات هر درس ...
نويسنده:عبدالرضا منصوری‌راد - حقوق اسلامی - دیویی: 425 - 332 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1384 - 24000 ریال - 1 -21-6250-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 38