لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(189)
چاپ مجدد (138)
تالیف (316)
ترجمه (11)
تهران (237)
شهرستان (90)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (74)

تعداد یافت شده (327) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جدیدترین آزمون و نمونه سوالات انگلیسی زبان 1: مخصوص‌سال اول دبیرستان: قابل استفاده برای ...
نويسنده:پرویز تاجیک - نشر تاجیک - دیویی: 425 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 20 سال 1378 - 5000 ریال - 4 -21-6605-964 انتخاب
2- Grammar in practice sentences and paragraps
نويسنده:Lesli Favor - رهنما - دیویی: 425 - 220 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 45000 ریال - انتخاب
3- Pre- TOEFL grammar
نويسنده:سیامک بابایی ؛ نويسنده:عباس زارعی - جنگل،جاودانه - دیویی: 425 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 30000 ریال - 9 -123-981-964-978 انتخاب
4- Concepts and comments: a reader for students of English as a second language
نويسنده:Patricia Ackert - پایه دانش - دیویی: 428.24 - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 18000 ریال - انتخاب
5- Headstart: student's books: beginner
نويسنده:Briony Beaven ؛ نويسنده:Liz Soars ؛ نويسنده:John Soars - معرفت،زبان آموز - دیویی: 428.24 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1380 - 15000 ریال - انتخاب
6- Concepts and comments
نويسنده:Patricia Ackert - جنگل - دیویی: 428.24 - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1381 - 15000 ریال - انتخاب
7- تجربه‌های تافل
نويسنده:مهدی دهمرده ؛ نويسنده:مجید دهمرده - سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - دیویی: 428.0076 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 20000 ریال - 0 -177-102-600-978 انتخاب
8- Test for all
نويسنده:فریبا تیموری ؛ نويسنده:سارا حسینی ؛ نويسنده:ساناز اسفندیاری - فرزانگان فردا - دیویی: 425 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 5 -2-95496-964 انتخاب
9- New headway English course: elementary teacher's book
نويسنده:Liz Soars ؛ نويسنده:John Soars ؛ نويسنده:Amanda Maris - جنگل - دیویی: 428.24 - 160 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - انتخاب
10- گرامر نوین: مجموعه خودآموز گرامر انگلیسی از پایه تا پیشرفته
نويسنده:ابوالقاسم طلوع - جنگل،جاودانه - دیویی: 425 - 348 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 18 سال 1398 - 700000 ریال - 9 -248-981-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 33