لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(86)
چاپ مجدد (459)
تالیف (545)
ترجمه (0)
تهران (521)
شهرستان (24)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (543)

تعداد یافت شده (545) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتاب کار زبان انگلیسی 3: نظام جدید
نويسنده:ایرج بیگلر ؛ نويسنده:مریم‌بانو رزازیان ؛ نويسنده:علیرضا سلطانی‌فرد - مجمع علمی و فرهنگی مجد - دیویی: 425 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 6000 ریال - 9 -08-6153-964 انتخاب
2- تمرینات و نمونه سوالات انگلیسی مخصوص سوم راهنمایی
نويسنده:سهراب غلامپور ؛ نويسنده:فرامرز سلیمانی - آزمون نوین - دیویی: 425 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1379 - 5000 ریال - 3 -36-5647-964 انتخاب
3- خودآموز و راهنمای گام به گام زبان انگلیسی سال دوم راهنمایی
نويسنده:عبدالله قنبری - منتشران - دیویی: 425 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 7000 ریال - 6 -87-6666-964 انتخاب
4- خودآموز و راهنمای گام به گام زبان انگلیسی سال دوم راهنمایی
نويسنده:عبدالله قنبری - منتشران - دیویی: 425 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1379 - 7000 ریال - 6 -87-6666-964 انتخاب
5- خودآموز و راهنمای گام به گام زبان انگلیسی سال دوم راهنمایی
نويسنده:عبدالله قنبری - منتشران - دیویی: 425 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1379 - 7000 ریال - 6 -87-6666-964 انتخاب
6- گنج‌آزمون انگلیسی: جدیدترین تمرینات و نمونه سوالات ‌انگلیسی مخصوص سوم راهنمایی به‌ همراه فونتیک کلمات هر درس در انتهای همان درس و صوت‌شناسی کلمات به ص
نويسنده:حمید خزائی - موسسه ‌انتشاراتی ‌جماران - دیویی: 425 - 162 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 25 سال 1379 - 6900 ریال - 3 -3-91323-964 انتخاب
7- گنج‌آزمون انگلیسی: جدیدترین تمرینات و نمونه سوالات ‌انگلیسی مخصوص سوم راهنمایی به‌ همراه فونتیک کلمات هر درس در انتهای همان درس و صوت‌شناسی کلمات به ص
نويسنده:حمید خزائی - موسسه ‌انتشاراتی ‌جماران - دیویی: 425 - 162 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 26 سال 1379 - 6900 ریال - 3 -3-91323-964 انتخاب
8- گنج‌آزمون انگلیسی: جدیدترین تمرینات و نمونه سوالات ‌انگلیسی مخصوص سوم راهنمایی به‌ همراه فونتیک کلمات هر درس در انتهای همان درس و صوت‌شناسی کلمات به ص
نويسنده:حمید خزائی - موسسه ‌انتشاراتی ‌جماران - دیویی: 425 - 162 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 24 سال 1379 - 6900 ریال - 3 -3-91323-964 انتخاب
9- گنجازمون انگلیسی مخصوص سوم راهنمایی: جدیدترین تمرینات و نمونه سوالات انگلیسی شامل: صدها ...
نويسنده:حمید خزائی - موسسه ‌انتشاراتی ‌جماران - دیویی: 425 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 27 سال 1379 - 6900 ریال - 3 -3-91323-964 انتخاب
10- گنج‌آزمون انگلیسی: جدیدترین تمرینات و نمونه سوالات ‌انگلیسی مخصوص سوم راهنمایی به‌ همراه فونتیک کلمات هر درس در انتهای همان درس و صوت‌شناسی کلمات به ص
نويسنده:حمید خزائی - موسسه ‌انتشاراتی ‌جماران - دیویی: 425 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 23 سال 1379 - 6900 ریال - 3 -3-91323-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 55