لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4752)
چاپ مجدد (4432)
تالیف (8739)
ترجمه (445)
تهران (7893)
شهرستان (1291)
كودك و نوجوان (431)
كمك درسی و آموزشی (500)

تعداد یافت شده (9184) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- A basic course in reading English for university students
نويسنده:عبدالجواد جعفرپور - فارابی - دیویی: 428.64 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1375 - 3500 ریال - انتخاب
2- First things first
نويسنده:Louis George Alexander - نشر مینا - دیویی: 428.24 - 144 صفحه - وزیری (مقوایی) - 3500 ریال - انتخاب
3- Listen And Think: Lesson Book E
نويسنده:Jeanne Burdick ؛ نويسنده:Grace Mishkin ؛ نويسنده:Irene Miture - آهنگ - دیویی: 428.24 - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3200 ریال - انتخاب
4- First things first: student's book
نويسنده:Louis George Alexander - گلستان کتاب - دیویی: 428.24 - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - 3200 ریال - انتخاب
5- International 5
نويسنده:عباس حری - آروین - دیویی: 428.24 - 74 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 1500 ریال - انتخاب
6- International 4
نويسنده:عباس حری - آروین - دیویی: 428.24 - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 1500 ریال - انتخاب
7- Essential english grammar
نويسنده:Louis George Alexander - زبانکده - دیویی: 428 - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 2500 ریال - انتخاب
8- A basic course in reading English for university students
نويسنده:عبدالجواد جعفرپور ؛ نويسنده:فیروز صدیقی ؛ نويسنده:محمدحسن تحریریان - موسسه‌ نشر جهان ‌دانش - دیویی: 428.64 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1375 - 3500 ریال - انتخاب
9- A basic course in reading English for university students
ويراستار:عبدالجواد جعفرپور ؛ ويراستار:فیروز صدیقی ؛ ويراستار:محمدحسن تحریریان - پژوهش - دیویی: 428.64 - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1376 - 3500 ریال - 6 -12-5624-964 انتخاب
10- A basic course in reading English for university students
ويراستار:عبدالجواد جعفرپور ؛ ويراستار:فیروز صدیقی ؛ ويراستار:محمدحسن تحریریان - موسسه‌ نشر جهان ‌دانش - دیویی: 428.64 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1376 - 3500 ریال - 1 -2-90045-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 919