لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4464)
چاپ مجدد (4082)
تالیف (8142)
ترجمه (404)
تهران (7311)
شهرستان (1235)
كودك و نوجوان (393)
كمك درسی و آموزشی (473)

تعداد یافت شده (8546) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- A basic course in reading English for university students
نويسنده:عبدالجواد جعفرپور - فارابی - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1375 - 5000 نسخه - 3500 ریال - انتخاب
2- Listen And Think: Lesson Book E
نويسنده:Jeanne Burdick ؛ نويسنده:Grace Mishkin ؛ نويسنده:Irene Miture - آهنگ - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 3200 ریال - انتخاب
3- International 5
نويسنده:عباس حری - آروین - 74 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 5000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
4- International 4
نويسنده:عباس حری - آروین - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1375 - 5000 نسخه - 1500 ریال - انتخاب
5- Essential english grammar
نويسنده:Louis George Alexander - زبانکده - 76 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1375 - 3000 نسخه - 2500 ریال - انتخاب
6- A basic course in reading English for university students
نويسنده:عبدالجواد جعفرپور ؛ نويسنده:فیروز صدیقی ؛ نويسنده:محمدحسن تحریریان - موسسه‌ نشر جهان ‌دانش - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1375 - 5000 نسخه - 3500 ریال - انتخاب
7- A basic course in reading English for university students
ويراستار:عبدالجواد جعفرپور ؛ ويراستار:فیروز صدیقی ؛ ويراستار:محمدحسن تحریریان - پژوهش - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1376 - 10000 نسخه - 3500 ریال - 6 -12-5624-964 انتخاب
8- A basic course in reading English for university students
ويراستار:عبدالجواد جعفرپور ؛ ويراستار:فیروز صدیقی ؛ ويراستار:محمدحسن تحریریان - موسسه‌ نشر جهان ‌دانش - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1376 - 10000 نسخه - 3500 ریال - 1 -2-90045-964 انتخاب
9- A basic course in reading English for university students
ويراستار:عبدالجواد جعفرپور ؛ ويراستار:فیروز صدیقی ؛ ويراستار:محمدحسن تحریریان - موسسه‌ نشر جهان ‌دانش - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1376 - 10000 نسخه - 3500 ریال - 1 -2-90045-964 انتخاب
10- آموزش واژگان دانشگاهی
نويسنده:آرلین برگمایر ؛ نويسنده:جری الدرد ؛ نويسنده:شریل بویدزیمرمن - زیتون - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 2000 نسخه - 8500 ریال - 7 -18-6364-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 855