لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(567)
چاپ مجدد (667)
تالیف (1164)
ترجمه (70)
تهران (1075)
شهرستان (159)
كودك و نوجوان (94)
كمك درسی و آموزشی (325)

تعداد یافت شده (1234) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- کتاب کار زبان انگلیسی سال سوم متوسطه
نويسنده:سهراب غلامپور ؛ نويسنده:نورالله قربانی ؛ نويسنده:هوشنگ خوش‌آموز - مدرسه - 96 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1385 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 8 -522-385-964 انتخاب
2- Interchange 3: workbook
نويسنده:Jack Croft Richards ؛ نويسنده:Jonathan Hull ؛ نويسنده:Susan Proctor - رهنما - 100 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 5000 نسخه - 35000 ریال - 0-521-60222-X انتخاب
3- English through simple words for university students
نويسنده:شکوه رشوند‌سمیاری ؛ نويسنده:مجید قربانی - خورشید آفرین - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 100000 ریال - 1 -46-8482-964-978 انتخاب
4- Top notch: English for today's word 2B: with workbook
نويسنده:JoanM. Saslow ؛ نويسنده:Allen Ascher - غزال جوان - 204 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1390 - 10000 نسخه - 90000 ریال - 2 -20-9912-964-978 انتخاب
5- Summit: English for today's world 1B with workbook
نويسنده:JoanM. Saslow ؛ نويسنده:Allen Ascher - غزال جوان - 172 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 5000 نسخه - 80000 ریال - 1 -27-9912-964-978 انتخاب
6- Testing language skills: from theory to practice
نويسنده:حسین فرهادی ؛ نويسنده:عبدالجواد جعفرپور ؛ نويسنده:پرویز بیرجندی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 17 سال 1390 - 9000 نسخه - 41000 ریال - 3 -464-530-964-978 انتخاب
7- زبان انگلیسی جامع کنکور
نويسنده:شهاب اناری ؛ نويسنده:منصور عظیمی ؛ نويسنده:علیرضا حمزه - مبتکران،پیشروان - 412 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 214 سال 1395 - 5000 نسخه - 380000 ریال - 3 -2065-07-964-978 انتخاب
8- Sharpener 1: daily conversations
گردآورنده:سعید علیخانی ؛ گردآورنده:محسن علیخانی - متخصصان برتر - 104 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 2000 نسخه - 9 -8-96042-600-978 انتخاب
9- Interchange: intro workbook
نويسنده:Jack Croft Richards - اندیشه پیک زبان - 100 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 2000 نسخه - 20000 ریال - 0-521-60155-X انتخاب
10- Interchange 3: student's book
نويسنده:Jack Croft Richards ؛ نويسنده:Jonathan Hull ؛ نويسنده:Susan Proctor - خوروش - 146 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 5000 نسخه - 1 -60218-521-0 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 124