لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(527)
چاپ مجدد (639)
تالیف (1103)
ترجمه (63)
تهران (1015)
شهرستان (151)
كودك و نوجوان (91)
كمك درسی و آموزشی (316)

تعداد یافت شده (1166) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- True to life: starter: teacher's book
نويسنده:Stephen Slater ؛ نويسنده:Simon Haines - قلمستان ‌هنر - 140 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 5000 نسخه - 35000 ریال - انتخاب
2- Introductory steps to understanding
نويسنده:لسلی‌الگزاندر هیل ؛ مترجم:مهدی روشن - طلیعه پویش - 78 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 5000 نسخه - 5 -9-90676-600-978 انتخاب
3- زبان انگلیسی جامع کنکور
نويسنده:شهاب اناری ؛ نويسنده:بهداد بهادریان ؛ نويسنده:منصور عظیمی - مبتکران،پیشروان - 396 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 163 سال 1394 - 3000 نسخه - 330000 ریال - 3 -2065-07-964-978 انتخاب
4- زبان انگلیسی جامع کنکور
نويسنده:شهاب اناری ؛ نويسنده:بهداد بهادریان ؛ نويسنده:منصور عظیمی - مبتکران،پیشروان - 396 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 167 سال 1394 - 3000 نسخه - 330000 ریال - 3 -2065-07-964-978 انتخاب
5- Interchange: intro: student's book
نويسنده:Jack Croft Richards - اندیشه پیک زبان - 152 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 5000 نسخه - 33000 ریال - 7 -60151-521-0 انتخاب
6- New English file: elementary workbook
نويسنده:Clive Oxenden ؛ نويسنده:Christina Latham-Koenig ؛ نويسنده:Tracy Byrne - زبانسرا - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1389 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 4 -438428-19-0 انتخاب
7- American chatterbox 3: workbook
نويسنده:Derek Strange ؛ نويسنده:J.A. Holderness - صبح صادق - 62 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1386 - 5000 نسخه - 6000 ریال - 5 -434600-19-0 انتخاب
8- زبان انگلیسی جامع کنکور
نويسنده:شهاب اناری ؛ نويسنده:بهداد بهادریان ؛ نويسنده:منصور عظیمی - مبتکران،پیشروان - 432 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 68 سال 1392 - 3000 نسخه - 220000 ریال - 1 -1727-07-964-978 انتخاب
9- Four corners 2: workbook
نويسنده:Jack Croft Richards ؛ نويسنده:David Bohlke ؛ نويسنده:Kathryn L. O'Dell - جنگل - 96 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 50000 ریال - انتخاب
10- Interchange 3: flash cards
نويسنده:جک‌کرافت ریچاردز ؛ مترجم:مهدی دانش - علم استادان - 94 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 3000 نسخه - 4 -10-6296-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 117