لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(557)
چاپ مجدد (652)
تالیف (1142)
ترجمه (67)
تهران (1052)
شهرستان (157)
كودك و نوجوان (92)
كمك درسی و آموزشی (320)

تعداد یافت شده (1209) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- American chatterbox: workbook
نويسنده:Derek Strange - رهنما - 64 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 10000 نسخه - 2000 ریال - انتخاب
2- Headway Pre - Intermediate: Student's Book
نويسنده:John Soars ؛ نويسنده:Liz Soars - معرفت،زبان آموز - 144 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 5000 نسخه - 28000 ریال - انتخاب
3- Objective advanced: workbook with answers
نويسنده:Felicity O'Dell ؛ نويسنده:Annie Broadhead - رهنما - 104 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 60000 ریال - انتخاب
4- English vocabulary in use: elementary: vocabulary reference and practice with answers and ebook
نويسنده:م‍ای‍ک‍ل‌ م‍ک‍ارت‍ی‌ ؛ نويسنده:ف‍ل‍ی‍س‍ی‍ت‍ی‌ اودل‌ - شهر زبان - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 5000 نسخه - انتخاب
5- Interactions 2: reading
نويسنده:Elaine Kirn ؛ نويسنده:Pamela Hartmann - جنگل - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 6 -759510-07-0 انتخاب
6- تست کامل دستور نگارش 2 و 1 "نگارش پیشرفته" کاربران: دانشجویان پیام نور، آزاد و دانشگاههای دولتی = Modern English tests
نويسنده:هادی آقاجانی - حقوق اسلامی - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 8000 ریال - 1 -83-6250-964 انتخاب
7- Hi 2!: supplementary book
نويسنده:عبدالله قنبری ؛ نويسنده:علی‌اصغر ذوالفقاری - رهنما - 36 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1389 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 9 -042-367-964-978 انتخاب
8- زبان انگلیسی جامع کنکور
نويسنده:شهاب اناری ؛ نويسنده:بهداد بهادریان ؛ نويسنده:منصور عظیمی - مبتکران،پیشروان - 396 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 161 سال 1394 - 3000 نسخه - 330000 ریال - 3 -2065-07-964-978 انتخاب
9- Summit: English for today's world 2A with workbook
نويسنده:JoanM. Saslow ؛ نويسنده:Allen Ascher - جنگل - 158 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3000 نسخه - 130000 ریال - 0-13-246716-X انتخاب
10- Interchange 3: workbook
نويسنده:Jack Croft Richards ؛ نويسنده:Jonathan Hull ؛ نويسنده:Susan Proctor - نسل نوین - 100 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1000 نسخه - 15000 ریال - 0-521-60222-X انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 121