لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(551)
چاپ مجدد (589)
تالیف (1051)
ترجمه (89)
تهران (997)
شهرستان (143)
كودك و نوجوان (23)
كمك درسی و آموزشی (48)

تعداد یافت شده (1140) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Oxford student's dictionary of English
- سپاهان - 778 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 7 -431517-19-0 انتخاب
2- Oxford elementary learner's dictionary
ويراستار:آنجلا کراولی ؛ ويراستار:مایکل اشبی ؛ مترجم:سیف غفاری - آسیم - 482 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 26 سال 1385 - 3000 نسخه - 34000 ریال - 1 -14-8277-964 انتخاب
3- فرهنگ و راهنمای تصویری 504 واژه کاملا ضروری بر اساس کتاب بارونز
نويسنده:ماری برامبرگ ؛ مترجم:محمدرضا حبیب‌وند - راه - 320 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 6 سال 1391 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 8 -052-272-600-978 انتخاب
4- واژه‌نامه ضروری درک مطلب انگلیسی = Essential words for reading comprehension
نويسنده:شهاب اناری - مبتکران - 152 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 22 سال 1396 - 3000 نسخه - 4 -2307-07-964-978 انتخاب
5- Longman dictionary of contemporary English
- برهمن - 1696 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 5000 نسخه - 5 -23747-582-0 انتخاب
6- English - Azerbaijan Turkish handy dictionary
نويسنده:سعید نجاری - اندیشه نو - 220 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 2000 نسخه - 7 -65-6741-964 انتخاب
7- American word power dictionary
ويراستار:Ruth Urbom - خوروش - 802 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1391 - 3000 نسخه - انتخاب
8- Oxford elementary learner's dictionary
نويسنده:Angela Crawley - نسل نوین - 432 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 5000 نسخه - 14000 ریال - انتخاب
9- American wordpower dictionary
نويسنده:Ruth Urbom - نشر اختر - 832 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1380 - 3000 نسخه - 35000 ریال - 7 -24-6756-964 انتخاب
10- Oxford elementary learner's dictionary
نويسنده:Angela Crawley - عقیل - 428 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1380 - 5000 نسخه - 12000 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 114