لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(553)
چاپ مجدد (596)
تالیف (1054)
ترجمه (95)
تهران (1006)
شهرستان (143)
كودك و نوجوان (23)
كمك درسی و آموزشی (48)

تعداد یافت شده (1149) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- Concise dictionary
- رهنما - دیویی: 423 - 864 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 28500 ریال - انتخاب
2- Longman handy learner's dictionary
- امیر مسعود - دیویی: 423 - 512 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 10000 نسخه - 1300 ریال - انتخاب
3- Oxford elementary learner's dictionary
ويراستار:Angela Crawley ؛ ويراستار:Michael Ashby - کتاب آرمان - دیویی: 423 - 440 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5000 نسخه - 27000 ریال - انتخاب
4- Oxford learner's pocket dictionary
- جنگل - دیویی: 423 - 490 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 10000 نسخه - انتخاب
5- Longman handy learner's dictionary
- آراد کتاب ،کهکشان دانش - دیویی: 423 - 580 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 5 سال 1390 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 6 -72-8943-964-978 انتخاب
6- The concise oxford dictionary of politics
نويسنده:Lain Mclean - نشر میزان - دیویی: 423 - 564 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 55000 ریال - انتخاب
7- Zeitoon dictionary: English to English: for third grade middle school students
نويسنده:مصطفی عقیلی - زیتون - دیویی: 423 - 56 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 6 -57-7846-964 انتخاب
8- Longman handy learner's dictionary of American English
- قلمستان ‌هنر - دیویی: 423 - 528 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 10000 نسخه - انتخاب
9- Oxford elementary learner's dictionary
نويسنده:آنجلا کراولی ؛ مترجم:ولی‌الله ابراهیمی - راهیان - دیویی: 423 - 424 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 10000 نسخه - انتخاب
10- واژه‌نامه ضروری درک مطلب انگلیسی = Essential words for reading comprehension
نويسنده:شهاب اناری - مبتکران - دیویی: 423.1 - 152 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 2000 نسخه - 4 -2307-07-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 115