لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(12)
چاپ مجدد (12)
تالیف (22)
ترجمه (2)
تهران (21)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (24) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زبان و ادبیات پهلوی (فارسی میانه)
نويسنده:جهانگیر تاوادیا ؛ مترجم:سیف‌الدین نجم‌آبادی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 4fa0.07 - 278 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1383 - 18000 ریال - 6 -4868-03-964 انتخاب
2- بررسی دستگاه آوایی زبان پارسی‌میانه
نويسنده:رضا آقازاده - ملرد - دیویی: 4fa0.07 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 250000 ریال - 9 -241-491-600-978 انتخاب
3- ترجمه چند متن پهلوی
گردآورنده:محمدتقی بهار ؛ به‌اهتمام:محمد گلبن - وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، سازمان چاپ و انتشارات - دیویی: 4fa0.06 - 196 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 9000 ریال - 9 -284-422-964 انتخاب
4- راهنمای کتیبه‌های فارسی میانه (پهلوی ساسانی)
نويسنده:محمود جعفری - سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی - دیویی: 4fa0.06 - 238 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 140000 ریال - 0 -0303-02-600-978 انتخاب
5- آشنایی با ادبیات عصر اشکانی و ساسانی (نگاشته‌ها و نوشته‌های زبان‌های ایرانی دوره میانه)
نويسنده:احمد سمیعی‌گیلانی - سخن - دیویی: 4fa0.07 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1391 - 75000 ریال - 2 -623-372-964-978 انتخاب
6- زبان پهلوی ادبیات و دستور آن
نويسنده:ژاله آموزگار ؛ نويسنده:احمد تفضلی - معین - دیویی: 4fa0.06 - 168 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1382 - 14000 ریال - 2 -11-5643-964 انتخاب
7- زبان پهلوی ادبیات و دستور آن
نويسنده:ژاله آموزگار ؛ نويسنده:احمد تفضلی - معین - دیویی: 4fa0.06 - 166 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1380 - 7000 ریال - 2 -11-5643-964 انتخاب
8- زبان پهلوی: ادبیات و دستور آن
نويسنده:ژاله آموزگار ؛ نويسنده:احمد تفضلی - معین - دیویی: 4fa0.06 - 178 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1392 - 70000 ریال - 2 -11-5643-964 انتخاب
9- زبان پهلوی ادبیات و دستور آن
نويسنده:ژاله آموزگار ؛ نويسنده:احمد تفضلی - معین - دیویی: 4fa0.06 - 178 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1387 - 17000 ریال - 2 -11-5643-964 انتخاب
10- سنگ‌نوشته‌های باستان
نويسنده:فاروق صفی‌زاده - مدحت - دیویی: 411.0955 - 134 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 75000 ریال - 5 -77-5312-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3