لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(52)
چاپ مجدد (50)
تالیف (96)
ترجمه (6)
تهران (74)
شهرستان (28)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (102) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ترکی استانبولی در سفر: مکالمات و اصطلاحات روزمره ترکی استانبولی
تهيه و تنظيم:شعبان آزادی‌کناری ؛ نويسنده:سکینه جعفری ؛ نويسنده:فهمی سونر - استاندارد - 278 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 22 سال 1383 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 7 -02-6255-964 انتخاب
2- خودآموز ترکی استانبولی و راهنمای مسافرت به ترکیه
نويسنده:جمشید صالح‌پور - لاله - 214 صفحه - جلد 1 - جیبی - چاپ 1 سال 1363 - 5000 نسخه - 250 ریال - انتخاب
3- خودآموز ترکی استانبولی با فرمول‌های استاد پناهی (برای سفر و زندگی در ترکیه)
نويسنده:مجید پناهی - مجید پناهی - 224 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 3 -6580-04-600-978 انتخاب
4- Yeni hitit A1 - A2: yabancilar icin Turkce calisma kitabi
نويسنده:Kurt Cemil ؛ نويسنده:Nursen Aygun ؛ نويسنده:Elif Leblebici - جنگل - 80 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 2 -768-482-975-978 انتخاب
5- خودآموز ترکی استانبولی به زبان ساده
به‌اهتمام:بهروز ایمانی - اختر،آناس - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 7 -245-517-964-978 انتخاب
6- مکالمات گردشگری ترکی استانبولی (مکالمه، فرهنگ لغت و دستور زبان فارسی)
نويسنده:اوموت باشار ؛ نويسنده:رضا عباسی - اندیشه نو - 200 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 9 -079-179-600-978 انتخاب
7- خودآموز مکالمه ترکی استانبولی در 90 روز (به شیوه نصرت)
نويسنده:لطیف لطیف‌زاده‌نیاری - آذران - 512 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 1500 نسخه - 285000 ریال - 6 -89-2996-964-978 انتخاب
8- ترکی استانبولی در سفر: مکالمات و اصطلاحات روزمره ترکی استانبولی
تهيه و تنظيم:شعبان آزادی‌کناری ؛ به‌اهتمام:حسن اشرف‌الکتابی ؛ به‌اهتمام:مینا اشرف‌الکتابی - استاندارد - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 21 سال 1382 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 7 -02-6255-964 انتخاب
9- ترکی استانبولی در سفر: مکالمات و اصطلاحات روزمره ترکی استانبولی
تهيه و تنظيم:شعبان آزادی‌کناری ؛ تهيه و تنظيم:سکینه جعفری ؛ تهيه و تنظيم:فهمی سونر - استاندارد - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 23 سال 1383 - 5050 نسخه - 12000 ریال - 7 -02-6255-964 انتخاب
10- خودآموز ترکی استانبولی
مترجم:معصومه صفرعلی‌زاده - ذاکری - 416 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1366 - 3000 نسخه - 1100 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11