لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(48)
چاپ مجدد (48)
تالیف (91)
ترجمه (5)
تهران (70)
شهرستان (26)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (96) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خودآموز ترکی استانبولی (مکالمه - دستور)
نويسنده:ارسلان فصیحی - ققنوس - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1391 - 1500 نسخه - 110000 ریال - 9 -081-311-964-978 انتخاب
2- ترکی استانبولی در سفر: مکالمات و اصطلاحات روزمره ترکی استانبولی
تهيه و تنظيم:شعبان آزادی‌کناری ؛ نويسنده:سکینه جعفری ؛ نويسنده:فهمی سونر - استاندارد - 278 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 22 سال 1383 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 7 -02-6255-964 انتخاب
3- مکالمات روزمره ترکی استانبولی
نويسنده:مرضیه جعفری - سفیر قلم - 192 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 89000 ریال - 2 -50-7435-600-978 انتخاب
4- خودآموز ترکی استانبولی و مکالمات مصور
نويسنده:جمشید صالح‌پور - لاله - 214 صفحه - جلد 2 - جیبی - چاپ 1 سال 1363 - 5000 نسخه - 250 ریال - انتخاب
5- ترکی استانبولی به روش مجید پناهی
نويسنده:مجید پناهی - مجید پناهی - 80 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 2 -9669-04-600-978 انتخاب
6- ترکی استانبولی در سفر: مکالمات و اصطلاحات روزمره ترکی استانبولی
تهيه و تنظيم:شعبان آزادی‌کناری ؛ تهيه و تنظيم:سکینه جعفری ؛ تهيه و تنظيم:فهمی سونر - استاندارد - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 23 سال 1383 - 5050 نسخه - 12000 ریال - 7 -02-6255-964 انتخاب
7- خودآموز ترکی استانبولی و راهنمای مسافرت به ترکیه
نويسنده:جمشید صالح‌پور - لاله - 214 صفحه - جلد 1 - جیبی - چاپ 1 سال 1363 - 5000 نسخه - 250 ریال - انتخاب
8- ترکی استانبولی در سفر: مکالمات و اصطلاحات روزمره ترکی استانبولی با ترجمه فارسی و تلفظ واژه‌ها با ...
تدوين:شعبان آزادی‌کناری ؛ به‌اهتمام:حسن اشرف‌الکتابی ؛ به‌اهتمام:مینا اشرف‌الکتابی - استاندارد - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 5000 نسخه - 8500 ریال - 7 -02-6255-964 انتخاب
9- خودآموز ترکی استانبولی (مکالمه - دستور)
نويسنده:ارسلان فصیحی - ققنوس - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 9 -081-311-964-978 انتخاب
10- مکالمات ترکی - فارسی (استانبولی - آذربایجانی)
نويسنده:علی حسین‌زاده‌داشقین - نشر اختر - 160 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 5000 ریال - 0 -53-6756-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10