لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(27)
چاپ مجدد (25)
تالیف (51)
ترجمه (1)
تهران (43)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (52) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مکالمات روزمره ترکی به فارسی
- سازمان کتاب و نوار زبانهای خارجی - 95 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1365 - 3000 نسخه - 250 ریال - انتخاب
2- دستور زبان ترکی استانبولی (سطح پایه)
نويسنده:حسین ساعدی - حسین ساعدی - 266 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 2 -5539-04-600-978 انتخاب
3- یادگیری مکالمات ترکی استانبولی در 90 روز
نويسنده:میرجمال جلالی‌زنوز - دانشیار - 302 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 2100 نسخه - 180000 ریال - 9 -92-7015-964-978 انتخاب
4- خودآموز ترکی استانبولی به زبان ساده
به‌اهتمام:بهروز ایمانی - آناس - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 4 -09-8188-600-978 انتخاب
5- دستورزبان جامع ترکی استانبولی بر اساس کتاب Hitit
نويسنده:حسین قربانی - برآیند پویش - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 85000 ریال - 7 -33-6090-600-978 انتخاب
6- دستور زبان ترکی استانبولی
نويسنده:میرجلال جلالی - دانشیار - 376 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1100 نسخه - 150000 ریال - 9 -89-7015-964-978 انتخاب
7- ترکی استانبولی برای سفر همراه با تلفظ فارسی - راهنمای سفر و گرامر
نويسنده:قدیر گلکاریان - جنگل،جاودانه - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 5 سال 1392 - 1000 نسخه - 70000 ریال - 0 -027-981-964-978 انتخاب
8- قواعد زبان ترکی
نويسنده:محمدمومن میرزا‌باباطبیب‌آشتیانی ؛ مقدمه:حسین محمدزاده‌صدیق - پینار - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 8 -45-2668-964-978 انتخاب
9- دستورزبان جامع ترکی استانبولی بر اساس کتاب Hitit
نويسنده:حسین قربانی - برآیند پویش - 252 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1393 - 1000 نسخه - 120000 ریال - 7 -33-6090-600-978 انتخاب
10- ترکی استانبولی به روش مجید پناهی
نويسنده:مجید پناهی - مجید پناهی - 80 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 2 -9669-04-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6