لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(27)
چاپ مجدد (25)
تالیف (51)
ترجمه (1)
تهران (43)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (52) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مظهر الترکی عبدالرحیم شیروانی
نويسنده:فرهاد رحیمی - اندیشه نو - 184 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 3 -026-179-600-978 انتخاب
2- خودآموز ترکی استانبولی (مکالمه - دستور)
نويسنده:ارسلان فصیحی - ققنوس - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1394 - 1500 نسخه - 170000 ریال - 9 -081-311-964-978 انتخاب
3- خودآموز ترکی استانبولی به زبان ساده
به‌اهتمام:بهروز ایمانی - اختر،آناس - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 1000 نسخه - 40000 ریال - 7 -245-517-964-978 انتخاب
4- دستور زبان ترکی استانبولی (سطح پایه)
نويسنده:حسین ساعدی - حسین ساعدی - 266 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 2 -5539-04-600-978 انتخاب
5- خودآموز ترکی استانبولی (مکالمه - دستور)
نويسنده:ارسلان فصیحی - ققنوس - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 2000 نسخه - 12000 ریال - 8 -081-311-964 انتخاب
6- ترکی استانبولی برای سفر همراه با تلفظ فارسی - راهنمای سفر و گرامر
نويسنده:قدیر گلکاریان - جنگل،جاودانه - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 0 -027-981-964-978 انتخاب
7- دستور زبان ترکی استانبولی
نويسنده:میرحسن فزون‌خواه - جنگل،جاودانه - 384 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 4 -390-316-600-978 انتخاب
8- مکالمات روزمره ترکی به فارسی
- سازمان کتاب و نوار زبانهای خارجی - 95 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1365 - 3000 نسخه - 250 ریال - انتخاب
9- خودآموز ترکی استانبولی (مکالمه - دستور)
نويسنده:ارسلان فصیحی - ققنوس - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1393 - 1500 نسخه - 150000 ریال - 9 -081-311-964-978 انتخاب
10- خودآموز ترکی استانبولی (مکالمه - دستور)
نويسنده:ارسلان فصیحی - ققنوس - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1391 - 1500 نسخه - 110000 ریال - 9 -081-311-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6