لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(41)
چاپ مجدد (98)
تالیف (136)
ترجمه (3)
تهران (115)
شهرستان (24)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (139) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ترکی استانبولی در سفر: مکالمات و اصطلاحات روزمره ترکی استانبولی با ترجمه فارسی و تلفظ واژه‌ها با ...
تهيه و تنظيم:شعبان آزادی‌کناری ؛ تهيه و تنظيم:سکینه جعفری ؛ تهيه و تنظيم:فهمی سونر - استاندارد - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 44 سال 1390 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 9 -02-6255-964-978 انتخاب
2- ترکی استانبولی در سفر: مکالمات و اصطلاحات روزمره ترکی استانبولی
تهيه و تنظيم:شعبان آزادی‌کناری ؛ تهيه و تنظيم:سکینه جعفری ؛ تهيه و تنظيم:فهمی سونر - استاندارد - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 31 سال 1386 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 7 -02-6255-964 انتخاب
3- ترکی استانبولی در سفر: مکالمات و اصطلاحات روزمره ترکی استانبولی
تهيه و تنظيم:شعبان آزادی‌کناری ؛ به‌اهتمام:حسن اشرف‌الکتابی ؛ به‌اهتمام:مینا اشرف‌الکتابی - استاندارد - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 26 سال 1384 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 7 -02-6255-964 انتخاب
4- آموزش کاربردی زبان ترکی استانبولی (سطح مقدماتی)
نويسنده:سیامک ثبوتی - نیکان کتاب - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 9 -248-196-964-978 انتخاب
5- ترکی استانبولی در سفر: مکالمات و اصطلاحات روزمره ترکی استانبولی
تهيه و تنظيم:شعبان آزادی‌کناری ؛ به‌اهتمام:حسن اشرف‌الکتابی ؛ به‌اهتمام:مینا اشرف‌الکتابی - استاندارد - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 21 سال 1382 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 7 -02-6255-964 انتخاب
6- ترکی برای سفر برای فارسی‌زبانان
نويسنده:فرزانه دولت‌آبادی - جنگل،جاودانه - 296 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 6 -236-981-964-978 انتخاب
7- خودآموز ترکی استانبولی
نويسنده:ماهرخ مقصودی - کاروان حله - 200 صفحه - رقعی (سلفون خارجی) - چاپ 1 سال 1385 - 1000 نسخه - 13000 ریال - 1 -5-95982-964 انتخاب
8- خودآموز ترکی استانبولی (به روش آسان)
نويسنده:علی حسین‌زاده‌داشقین - وفاجو - 1216 صفحه - وزیری (سلفون) - چاپ 2 سال 1386 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 5 -21-6010-964-978 انتخاب
9- ترکی استانبولی در سفر: مکالمات و اصطلاحات روزمره ترکی استانبولی
تهيه و تنظيم:شعبان آزادی‌کناری ؛ تهيه و تنظيم:سکینه جعفری ؛ تهيه و تنظيم:فهمی سونر - استاندارد - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 30 سال 1386 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 7 -02-6255-964 انتخاب
10- مکالمات روزمره ترکی استانبولی: بانضمام راهنما و مطالبی درباره کشور ترکیه
نويسنده:ذبیح‌الله بیات ؛ نويسنده:محمدقلی پاکزاد - اشراقی - 256 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 10 سال 1384 - 3300 نسخه - 19000 ریال - 5 -03-5966-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14