لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(39)
چاپ مجدد (98)
تالیف (134)
ترجمه (3)
تهران (114)
شهرستان (23)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (137) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ترکی استانبولی برای سفر همراه با تلفظ فارسی - راهنمای سفر و گرامر
نويسنده:قدیر گلکاریان - جنگل،جاودانه - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 6 سال 1394 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 0 -027-981-964-978 انتخاب
2- خودآموز ترکی استانبولی به زبان ساده
به‌اهتمام:بهروز ایمانی - آناس - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 4 -09-8188-600-978 انتخاب
3- ترکی استانبولی در سفر: مکالمات و اصطلاحات روزمره ترکی استانبولی با ترجمه فارسی و تلفظ واژه‌ها با ...
تهيه و تنظيم:شعبان آزادی‌کناری ؛ به‌اهتمام:حسن اشرف‌الکتابی ؛ به‌اهتمام:مینا اشرف‌الکتابی - استاندارد - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 41 سال 1389 - 1000 نسخه - 30000 ریال - 9 -02-6255-964-978 انتخاب
4- مکالمات روزمره ترکی استانبولی آسان در سفر "همراه با تلفظ فارسی"
نويسنده:قدیر گلکاریان - نشر آذربایجان - 258 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 1000 نسخه - 90000 ریال - 3 -07-5612-600-978 انتخاب
5- مکالمات روزمره ترکی (استانبولی با تلفظ فارسی)
نويسنده:علی حسین‌زاده‌داشقین - دانیال - 208 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 4 -00-5768-964 انتخاب
6- ترکی استانبولی در سفر: مکالمات و اصطلاحات روزمره ترکی استانبولی
تهيه و تنظيم:شعبان آزادی‌کناری ؛ به‌اهتمام:حسن اشرف‌الکتابی ؛ به‌اهتمام:مینا اشرف‌الکتابی - استاندارد - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 18 سال 1381 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 7 -02-6255-964 انتخاب
7- ترکی استانبولی در سفر: مکالمات و اصطلاحات روزمره ترکی استانبولی با ترجمه فارسی و تلفظ واژه‌ها با ...
تدوين:شعبان آزادی‌کناری ؛ به‌اهتمام:حسن اشرف‌الکتابی ؛ به‌اهتمام:مینا اشرف‌الکتابی - استاندارد - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 5000 نسخه - 8500 ریال - 7 -02-6255-964 انتخاب
8- ترکی استانبولی در سفر: Yolculukt istanbul turkcesi: مکالمات و اصطلاحات روزمره ترکی استانبولی با ...
تهيه و تنظيم:شعبان آزادی‌کناری ؛ به‌اهتمام:حسن اشرف‌الکتابی ؛ به‌اهتمام:مینا اشرف‌الکتابی - استاندارد - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 11 سال 1379 - 5000 نسخه - 8500 ریال - 7 -02-6255-964 انتخاب
9- خودآموز ترکی استانبولی به زبان ساده
به‌اهتمام:بهروز ایمانی - اختر،آناس - 168 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 2000 نسخه - 28000 ریال - 7 -245-517-964-978 انتخاب
10- خودآموز ترکی استانبولی (مکالمه - دستور)
نويسنده:ارسلان فصیحی - ققنوس - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1390 - 1500 نسخه - 65000 ریال - 9 -081-311-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14