لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(41)
چاپ مجدد (98)
تالیف (136)
ترجمه (3)
تهران (115)
شهرستان (24)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (139) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ترکی استانبولی در سفر: مکالمات و اصطلاحات روزمره ترکی استانبولی
تهيه و تنظيم:شعبان آزادی‌کناری ؛ به‌اهتمام:حسن اشرف‌الکتابی ؛ به‌اهتمام:مینا اشرف‌الکتابی - استاندارد - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 18 سال 1381 - 5000 نسخه - 10000 ریال - 7 -02-6255-964 انتخاب
2- مکالمات گردشگری ترکی استانبولی (مکالمه، فرهنگ لغت و دستور زبان فارسی)
نويسنده:اوموت باشار ؛ نويسنده:رضا عباسی - اندیشه نو - 200 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 9 -079-179-600-978 انتخاب
3- ترکی استانبولی به روش مجید پناهی
نويسنده:مجید پناهی - مجید پناهی - 80 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 2 -9669-04-600-978 انتخاب
4- مکالمات ترکی - فارسی (استانبولی - آذربایجانی)
نويسنده:علی حسین‌زاده‌داشقین - نشر اختر - 160 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1380 - 2000 نسخه - 5000 ریال - 0 -53-6756-964 انتخاب
5- ترکی استانبولی در سفر: مکالمات و اصطلاحات روزمره ترکی استانبولی با ترجمه فارسی و تلفظ واژه‌ها با ...
تهيه و تنظيم:شعبان آزادی‌کناری ؛ تهيه و تنظيم:توران اقبال‌ملی ؛ تهيه و تنظيم:هادی حسینی - استاندارد - 278 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 48 سال 1391 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 9 -02-6255-964-978 انتخاب
6- گفتگوی روزمره ترکی استانبولی
نويسنده:حسین آقایی - هفتان - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 50000 ریال - 3 -9-93990-600-978 انتخاب
7- ترکی استانبولی در سفر: مکالمات و اصطلاحات روزمره ترکی استانبولی با ترجمه فارسی و تلفظ واژه‌ها با ...
تهيه و تنظيم:شعبان آزادی‌کناری ؛ به‌اهتمام:حسن اشرف‌الکتابی ؛ به‌اهتمام:مینا اشرف‌الکتابی - استاندارد - 280 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 5000 نسخه - 8500 ریال - 7 -02-6255-964 انتخاب
8- مکالمات روزمره ترکی استانبولی آسان در سفر "همراه با تلفظ فارسی"
نويسنده:قدیر گلکاریان - یاران - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 3000 نسخه - 12500 ریال - 4 -82-6009-964 انتخاب
9- خودآموز ترکی استانبولی: بر اساس روانشناسی یادگیری
نويسنده:مرتضی عبدی ؛ نويسنده:احمدرضا حاجی‌نسب - تی‌آرا - 516 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 420000 ریال - 8 -65-7910-600-978 انتخاب
10- مکالمات کاربردی انگلیسی و ترکی استانبولی (همراه با ترجمه فارسی و تلفظ)
نويسنده:جین‌ای مایلز ؛ نويسنده:رفاه شنیز ؛ مترجم:آتوسا آبکار - پرک - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 1 -69-5414-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 14