لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (39)
تالیف (54)
ترجمه (10)
تهران (55)
شهرستان (9)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (34)

تعداد یافت شده (64) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- المکالمه العربیه المعاصره فی التحدث و المحادثه باللغه العربیه و الفارسیه لکل الاعمار
نويسنده:ناجیه کاشانی - بوستان - دیویی: 492.7824 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 40000 ریال - 0 -54-6110-964-978 انتخاب
2- عربی قابل استفاده برای کلیه رشته‌های فنی حرفه‌ای - کاردانش
نويسنده:اعظم صادقی‌قهی ؛ نويسنده:فاطمه باقری - صفار،اشراقی - دیویی: 492.75076 - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 8000 ریال - 1 -76-5882-964 انتخاب
3- آموزش زبان عربی 2
نويسنده:آذرتاش آذرنوش - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 492.75076 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 9 سال 1384 - 2 -0413-01-964 انتخاب
4- آموزش زبان عربی
نويسنده:آذرتاش آذرنوش ؛ تصويرگر:مهرنوش معصومیان - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 492.75076 - 186 صفحه - جلد 1 - چاپ 2 سال 1369 - 800 ریال - انتخاب
5- متون نظم و نثر معاصر 1 (رشته زبان و ادبیات عربی)
نويسنده:رضا ناظمیان - دانشگاه پیام نور - دیویی: 892.7076 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 11400 ریال - 5 -514-387-964-978 انتخاب
6- مکالمه عربی عراقی
نويسنده:یاسین کالسی ؛ مترجم:گلشن بهمنیار - سفیر اردهال - دیویی: 492.709567 - 252 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1398 - 600000 ریال - 5 -352-313-600-978 انتخاب
7- آموزش زبان عربی
نويسنده:آذرتاش آذرنوش - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 492.75076 - 188 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 19 سال 1398 - 200000 ریال - 2 -0413-01-964-978 انتخاب
8- آموزش زبان عربی
نويسنده:آذرتاش آذرنوش - مرکز نشر دانشگاهی - دیویی: 492.75076 - 196 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1381 - 12000 ریال - 5 -0322-01-964 انتخاب
9- النحو الواضح فی قواعد اللغه العربیه
نويسنده:علی جارم ؛ نويسنده:مصطفی امین - زاهدی - دیویی: 492.75 - 428 صفحه - چاپ 2 سال 1368 - 800 ریال - انتخاب
10- متون نظم و نثر معاصر 1 (رشته زبان و ادبیات عربی)
نويسنده:رضا ناظمیان ؛ ويراستار:عبدالعلی آل‌بویه‌لنگرودی - دانشگاه پیام نور - دیویی: 892.7076 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1398 - 200000 ریال - 5 -514-387-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 7