لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(182)
چاپ مجدد (246)
تالیف (391)
ترجمه (37)
تهران (166)
شهرستان (262)
كودك و نوجوان (2)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (428) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- احکام اختصاصی دختران و زنان (مطابق با فتوای سیزده مرجع)
تهيه و تنظيم:خسرو تقدسی‌نیا - ایمه‌(ع) - دیویی: 297.3422 - 368 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 14000 ریال - 1 -09-6670-964 انتخاب
2- دفاع از حقوق زن
نويسنده:سیدمحمد حکیمی - دفتر نشر فرهنگ اسلامی - دیویی: 297.4831 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 11000 ریال - 8 -001-476-964 انتخاب
3- اشتغال زن از دیدگاه فقه امامیه و حقوق
نويسنده:فاطمه شوری - ملائک - دیویی: 297.36 - 124 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 80000 ریال - 7 -83-6856-964-978 انتخاب
4- احکام بانوان
نويسنده:راویه‌محمد عبدالکریم ؛ مترجم:بی‌بی‌خدیجه محمدنور - نشر احسان - دیویی: 297.3422 - 100 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 4000 ریال - 8 -103-356-964 انتخاب
5- آموزش احکام بانوان
نويسنده:سیدمهدی آیت‌اللهی ؛ نويسنده:محمدحسین فلاح‌زاده - جهان‌آرا - دیویی: 297.3422 - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1386 - 16000 ریال - 8 -73-6440-964 انتخاب
6- درسنامه فقه
نويسنده:محمدحسین فلاح‌زاده - مرکز نشر هاجر (وابسته به مرکز مدیریت حوزه‌های علمیه خواهران) - دیویی: 297.3422 - 404 صفحه - جلد 1 - وزیری (سلفون) - چاپ 4 سال 1396 - 180000 ریال - 1 -65-6817-600-978 انتخاب
7- گلواژه‌های حجاب و عفاف: احکام مربوط به زنان و دختران
تهيه و تنظيم:منصور سهروردی - پیام حجت - دیویی: 297.36 - 176 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 26000 ریال - 6 -75-8841-964-978 انتخاب
8- رساله احکام بانوان: مطابق با فتاوای حضرت آیه‌الله العظمی بهجت (دامت برکاته)
به‌اهتمام:علیرضا گرم‌آبدشتی - موسسه ‌انتشارات‌ مشهور - دیویی: 297.3422 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 6000 ریال - 1 -8-91609-964 انتخاب
9- مطالعه تطبیقی حقوق زن: در ادیان و مکاتب، حقوق ایران و کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان
نويسنده:سیدعسکری حسینی‌مقدم - نگاه بینه - دیویی: 297.36 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 150000 ریال - 7 -49-6224-600-978 انتخاب
10- زن و حقوق مالی
نويسنده:فاطمه فهیمی - خرسندی - دیویی: 297.36 - 320 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 78000 ریال - 1 -48-5310-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 43