لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(116)
چاپ مجدد (31)
تالیف (146)
ترجمه (1)
تهران (114)
شهرستان (33)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (147) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بسترهای تقنینی و اجرایی در حمایت از زنان بی‌سرپرست و بدسرپرست
نويسنده:مهدیه محمدتقی‌زاده - مجمع علمی و فرهنگی مجد - دیویی: 346.55016 - 244 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 180000 ریال - 0 -423-193-600-978 انتخاب
2- حقوق بشر و جایگاه زن در قانون حمایت از خانواده
نويسنده:ناهید رحیمی‌مهربان - گیوا - دیویی: 346.550134 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 120000 ریال - 8 -440-451-600-978 انتخاب
3- زنان و دولت، پس از انقلاب
نويسنده:پرستو سرمدی - کویر - دیویی: 305.420955 - 316 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 200000 ریال - 5 -155-214-964-978 انتخاب
4- حقوق زنان در ایران و جهان
نويسنده:ملکه رمزیان ؛ ويراستار:پیمان عباد ؛ ويراستار:هانیه ناظری - موسسه اندیشه کامیاب ایرانیان - دیویی: 346.550134 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200000 ریال - 2 -419-453-600-978 انتخاب
5- قوانین عامه مالی زنان در ایران و انگلستان
نويسنده:کبری کربلایی‌علیگل - وانیا - دیویی: 346.550134 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 130000 ریال - 2 -56-6564-600-978 انتخاب
6- مجموعه قوانین و مقررات زنان
نويسنده:علی‌اکبر باصری - خرسندی - دیویی: 346.550134 - 304 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1389 - 32000 ریال - 9 -39-5310-600-978 انتخاب
7- موارد تخفیف مجازات زن در حقوق کیفری ایران
نويسنده:فاطمه ولایتی - نگاه بینه - دیویی: 346.3740955 - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 26000 ریال - 0 -60-8874-964-978 انتخاب
8- حق حضانت و حق اشتغال زنان در حقوق اسلامی و حقوق بشر
نويسنده:ایلناز علی‌نژاد ؛ نويسنده:مجید حسن‌نژاد ؛ نويسنده:یعقوب علیزاده - رهام اندیشه - دیویی: 297.36 - 254 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 450000 ریال - 4 -62-6800-622-978 انتخاب
9- احکام زوجین
نويسنده:محمود ترک‌همدانی - دادآفرید - دیویی: 346.55016 - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 300000 ریال - 2 -0-95840-622-978 انتخاب
10- نحله و اجرت‌المثل
نويسنده:آرزو عامری ؛ ويراستار:شهلا رضایی - فرزانگان دانشگاه - دیویی: 346.550134 - 130 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 280000 ریال - 8 -55-6538-622-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15