لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(24)
چاپ مجدد (4)
تالیف (26)
ترجمه (2)
تهران (25)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (28) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- جایگاه زنان در پیشرفت جامعه در برنامه‌های پنج‌ساله توسعه جمهوری اسلامی ایران
نويسنده:فاطمه محمدی - سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی - دیویی: 305.420955 - 328 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 350000 ریال - 8 -421-108-600-978 انتخاب
2- نقش زنان در توسعه محلی «توانمندسازی زنان و نقش آن در توسعه محلی»
نويسنده:اسداله عربخانی - برتراندیشان - دیویی: 305.420955 - 174 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 350000 ریال - 5 -77-6278-622-978 انتخاب
3- Women and dynamics of development
نويسنده:شمس‌السادات زاهدی - جنگل،جاودانه - دیویی: 305.420955 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 18000 ریال - 9 -110-981-964-978 انتخاب
4- راههای توسعه کارآفرینی زنان در ایران: راهکارهای تواناسازی زنان در راستای برابری اقتصادی، اجتماعی و سیاسی در ایران
نويسنده:فیروزه صابر - روشنگران و مطالعات زنان - دیویی: 306.36150955 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1392 - 120000 ریال - 4 -64-6751-964-978 انتخاب
5- قدرت فرهنگ: اجلاس میان دولت‌ها درباره نقش زنان در سیاست‌های فرهنگی و توسعه
نويسنده: یونسکو ؛ مترجم: موسسه‌تحقیقات‌بازتوانی‌وبهبودزندگی‌زنان - سرایی - دیویی: 305.4 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 5500 ریال - 6 -19-7362-964 انتخاب
6- اشتغال و کارآفرینی زنان
نويسنده:فرشته یدالله‌زاده - هفتان - دیویی: 331.412 - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 120000 ریال - 2 -6-93990-600-978 انتخاب
7- زنان ایران و چشم‌انداز توسعه
نويسنده:پروانه خانیا - بینش آزادگان - دیویی: 305.42 - 216 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 20000 ریال - 9 -62-7722-964-978 انتخاب
8- سهم زنان در آموزش عالی: پیشرفت‌ها - محدودیت‌ها و اقدامات نویدبخش (دویست و چهل و چهارمین گزارش...)
تدوين:کی. سابارایو ؛ مترجم:محمدرضا کرامتی ؛ ويراستار:کبری پورهادی - موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی - دیویی: 376 - 140 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 5000 ریال - 9 -03-6451-964 انتخاب
9- نقش دانشگاه آزاد اسلامی در توسعه پایدار مشارکت‌های زنان ایران
نويسنده:زهره سعادتمند ؛ نويسنده:احمدعلی فروغی‌ابری ؛ نويسنده:آذر قلی‌زاده - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان - دیویی: 305.42 - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 55000 ریال - 8 -1377-10-964-978 انتخاب
10- مجموعه مقالات کارگاه آموزشی توسعه مشارکت زنان
به‌اهتمام:مصطفی پودراتچی - دانشگاه علامه طباطبایی - دیویی: 305.40955 - 92 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 0 -82-6543-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3