لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(34)
چاپ مجدد (45)
تالیف (39)
ترجمه (40)
تهران (52)
شهرستان (27)
كودك و نوجوان (38)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (79) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- زی‌زی و شهر بازی
نويسنده:لیلا خیامی ؛ تصويرگر:آلاله ملکی - ضریح آفتاب - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 5500 ریال - 1 -249-429-964-978 انتخاب
2- زی‌زی و اتوبوس
نويسنده:لیلا خیامی ؛ تصويرگر:آلاله ملکی - سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 5500 ریال - 4 -064-132-600-978 انتخاب
3- فرازمینی‌ها در آیات و روایات
نويسنده:سیدمحمد موسوی - اعجاز - دیویی: 297.485 - 240 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 16000 ریال - 4 -6-93575-964 انتخاب
4- اطلاعات فضایی: شامل موجودات فضایی، سفر به سیارات به انضمام چرخ و ماشین
نويسنده:علی ذوالفقاری - انجام کتاب - دیویی: 629.435 - 36 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 20000 ریال - 4 -094-415-964-978 انتخاب
5- زی‌زی و سیاره زمین
نويسنده:لیلا خیامی ؛ تصويرگر:آلاله ملکی - سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1390 - 5500 ریال - 3 -71-2947-964-978 انتخاب
6- حیات در کیهان
نويسنده:مونیکاام. گریدی ؛ مترجم:محمد رحیمی - سبزان - دیویی: 576.839 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 38000 ریال - 0 -069-117-600-978 انتخاب
7- تحقیقی پیرامون موجودات فضایی
ويراستار:سیروس صدوقی - نشر سبحان - دیویی: 001 - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 1600 ریال - 8 -40-5978-964 انتخاب
8- فناوری‌های فوق پیشرفته
نويسنده:دیوید جفریس ؛ مترجم:مهدی نجفی‌کوپایی ؛ مترجم:داود شعبانی‌داریانی - دلهام - دیویی: 629.892 - 160 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 199000 ریال - 0 -48-6593-964-978 انتخاب
9- حیات هوشمند در کائنات اصول و پیش‌نیاز لازم برای ظهور حیات با 159 شکل، 32 شکل رنگی و 37 جدول
نويسنده:پیتر اولم‌اشنایدر ؛ مترجم:حسن احمدی - مازیار - دیویی: 577 - 500 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 260000 ریال - 6 -98-5676-964-978 انتخاب
10- زی‌زی و مدرسه
نويسنده:لیلا خیامی ؛ ويراستار:اصغر دهقان ؛ تصويرگر:آلاله ملکی - بوی شهر بهشت (وابسته به سازمان فرهنگی و تفریحی شهرداری مشهد) - دیویی: 8fa3.62 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 8000 ریال - 6 -95-5917-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8