لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (2)
تالیف (0)
ترجمه (4)
تهران (4)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (4) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- راهنمای سریع مشاوره
نويسنده:ویندی درایدن ؛ مترجم:آتوسا فرمند - ارجمند،نسل فردا،کتاب ارجمند - دیویی: 158.3 - 192 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 60000 ریال - 1 -230-496-964-978 انتخاب
2- هنر مشاوره
نويسنده:رولو می ؛ مترجم:خدیجه علوی ؛ مترجم:نادیا شاملو - کتاب ارجمند - دیویی: 158.3 - 242 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 310000 ریال - 8 -912-200-600-978 انتخاب
3- هنر مشاوره
نويسنده:رولو می ؛ مترجم:خدیجه علوی ؛ مترجم:نادیا شاملو - نشر دانژه - دیویی: 158.3 - 204 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 100000 ریال - 4 -87-5510-600-978 انتخاب
4- هنر مشاوره
نويسنده:رولو می ؛ مترجم:خدیجه علوی ؛ مترجم:نادیا شاملو - نشر دانژه - دیویی: 158.3 - 200 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 80000 ریال - 4 -87-5510-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1