لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(20)
چاپ مجدد (5)
تالیف (16)
ترجمه (9)
تهران (23)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (25) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت اوقات فراغت و فعالیت بدنی
نويسنده:طیبه ولی‌پورطیبی - سنجش و دانش - دیویی: 790.069 - 156 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 180000 ریال - 5 -543-469-600-978 انتخاب
2- مدیریت اوقات فراغت، ورزش‌های تفریحی
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:محمد احسانی ؛ ويراستار:سیدهادی رضوی - دانشگاه تربیت مدرس - دیویی: 306.4812 - 386 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 1000 نسخه - 400000 ریال - 6 -78-7589-600-978 انتخاب
3- مبانی و اصول برنامه‌ریزی اوقات فراغت
نويسنده:اسحق شیرین‌کام ؛ نويسنده:اکبر صالحی - علوی - دیویی: 306.4812 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 1 -547-310-964-978 انتخاب
4- مدیریت اوقات فراغت و تفریحات سالم
نويسنده:جورج تورکیلدسن ؛ مترجم:علی‌محمد صفانیا ؛ مترجم:میلاد پیرعلی - بامداد کتاب ،ورزش - دیویی: 790.069 - 318 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1395 - 500 نسخه - 249000 ریال - 7 -075-206-964-978 انتخاب
5- مدیریت اوقات فراغت و تفریحات سالم
نويسنده:زهرا احمدی‌زاده ؛ نويسنده:ندا اسدی ؛ نويسنده:سپیده قطنیان - الماس دانش - دیویی: 306.4812 - 316 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 100 نسخه - 180000 ریال - 8 -116-189-600-978 انتخاب
6- مدیریت رویدادهای گردشگری و اوقات فراغت
نويسنده:دیویدسی. وات ؛ مترجم:بهروز شریفی‌مقدم ؛ مترجم:محمد خوشقدم‌اخلاقی - رسا - دیویی: 394.2 - 304 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 2000 نسخه - 118000 ریال - 8 -859-317-964-978 انتخاب
7- مدیریت منابع انسانی در اوقات فراغت و ورزش
مترجم:مرضیه راشدی‌نیا ؛ مترجم:منصور کامکاری - ثابت ‌قدم - دیویی: 796.0683 - 390 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 7 -2-91153-600-978 انتخاب
8- برنامه‌ریزی و ارائه برنامه برای اوقات فراغت
نويسنده:روت‌وی راسل ؛ نويسنده:لین‌ام جیمیسون ؛ مترجم:رضا نیک‌بخش - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال - دیویی: 790.069 - 456 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 700000 ریال - 5 -4687-10-964-978 انتخاب
9- مدیریت اوقات فراغت و ورزش‌های تفریحی
نويسنده:مصطفی سلطانی ؛ نويسنده:جواد شهلایی‌باقری - اندیشه‌آرا - دیویی: 306.4812 - 166 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 7 -4-97524-600-978 انتخاب
10- مدیریت منابع انسانی در صنعت ورزش و اوقات فراغت
نويسنده:کریس وولزی ؛ نويسنده:سو مینتن ؛ نويسنده:جفری آبرامز - حتمی - دیویی: 796.0683 - 280 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 180000 ریال - 6 -14-6904-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3