لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(25)
چاپ مجدد (6)
تالیف (21)
ترجمه (10)
تهران (27)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (31) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مبانی مدیریت اوقات فراغت
نويسنده:مهدی محمدرحیمی ؛ نويسنده:سیمین نورمحمدی ؛ نويسنده:نوشین هدایتی - امین نگار - دیویی: 306.4812 - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 650000 ریال - 5 -56-6835-622-978 انتخاب
2- مبانی مدیریت اوقات فراغت
نويسنده:صادق کرمی ؛ نويسنده:محمود بریمی‌عبدالخانی ؛ نويسنده:علی قدوسیان - بامن،موسسه پارسا مبتکر گام اول - دیویی: 306.4812 - 184 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 170000 ریال - 2 -45-7776-600-978 انتخاب
3- مدیریت اوقات فراغت و ورزش‌های تفریحی
نويسنده:مصطفی سلطانی ؛ نويسنده:جواد شهلایی‌باقری - اندیشه‌آرا - دیویی: 306.4812 - 166 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 7 -4-97524-600-978 انتخاب
4- مبانی و اصول برنامه‌ریزی اوقات فراغت
نويسنده:اسحق شیرین‌کام ؛ نويسنده:اکبر صالحی - علوی - دیویی: 306.4812 - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 140000 ریال - 1 -547-310-964-978 انتخاب
5- اوقات فراغت و ورزش
نويسنده:مریم منصوری ؛ نويسنده:فرزام فرزان ؛ نويسنده:مهرزاد حمیدی - نوروزی - دیویی: 306.4812 - 198 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 400000 ریال - 0 -0886-02-622-978 انتخاب
6- مدیریت اوقات فراغت و ورزش‌های همگانی
نويسنده:حسن اسدی ؛ نويسنده:کیوان شعبانی‌مقدم ؛ ويراستار:علیرضا استواری - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - دیویی: 796.0692 - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 170000 ریال - 9 -6465-03-964-978 انتخاب
7- مدیریت اوقات فراغت، ورزش‌های تفریحی
نويسنده:سارا کشکر ؛ نويسنده:محمد احسانی ؛ ويراستار:سیدهادی رضوی - دانشگاه تربیت مدرس - دیویی: 306.4812 - 386 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 400000 ریال - 6 -78-7589-600-978 انتخاب
8- برنامه‌ریزی و ارائه برنامه برای اوقات فراغت
نويسنده:روت‌وی راسل ؛ نويسنده:لین‌ام جیمیسون ؛ مترجم:رضا نیک‌بخش - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران شمال - دیویی: 790.069 - 456 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 700000 ریال - 5 -4687-10-964-978 انتخاب
9- الگوی مطلوب فراغت و تفریح از دیدگاه اسلام
نويسنده:حسین شرف‌الدین ؛ ويراستار:محمد مرادی‌حسین‌آباد - موسسه فرهنگی هنری دین و معنویت آل‌یاسین - دیویی: 297.483 - 248 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 180000 ریال - 6 -46-7917-600-978 انتخاب
10- فراغت (درآمدی بر آموزش اوقات فراغت)
نويسنده:جان داتیلو ؛ مترجم:عباس اردکانیان ؛ مترجم:عباس حسنی - نوربخش - دیویی: 306.4812 - 486 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 300000 ریال - 0 -36-7309-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4