لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2)
چاپ مجدد (7)
تالیف (9)
ترجمه (0)
تهران (6)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (1)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (9) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش گام به گام آپارتمان‌نشینی
نويسنده:بزرگمهر حسین‌پور - موسسه نشر شهر - دیویی: 8fa7.62 - 52 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1392 - 2000 ریال - 8 -30-2657-964-978 انتخاب
2- آموزش گام به گام آپارتمان‌نشینی
نويسنده:بزرگمهر حسین‌پور - موسسه نشر شهر - دیویی: 8fa7.62 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 9 سال 1389 - 3000 ریال - 8 -30-2657-964-978 انتخاب
3- آموزش گام به گام آپارتمان‌نشینی
نويسنده:بزرگمهر حسین‌پور - موسسه نشر شهر - دیویی: 8fa7.62 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 17 سال 1392 - 15000 ریال - 8 -30-2657-964-978 انتخاب
4- آموزش گام به گام آپارتمان‌نشینی
نويسنده:بزرگمهر حسین‌پور - موسسه نشر شهر - دیویی: 8fa7.62 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 16 سال 1392 - 15000 ریال - 8 -30-2657-964-978 انتخاب
5- ‏‫یادتان بخیر خانه‌های اجدادی!‏‫: بررسی ضرورت و فرهنگ آپارتمان‌نشینی...
نويسنده:محسن عباسی‌ولدی ؛ تصويرگر:مهناز یزدانی ؛ گرافيست:سعید صفارنژاد - آیین فطرت - دیویی: 643.37 - 269 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 175000 ریال - 9 -49-8031-600-978 انتخاب
6- آپارتمان‌نشینی
نويسنده:امید پارسایی‌فر ؛ تصويرگر:حمیدرضا مسیبی - شروع - دیویی: 643.37 - 20 صفحه - خشتی (شومیز) - 1 -135-166-964-978 انتخاب
7- ‏‫یادتان بخیر خانه‌های اجدادی!‏‫: بررسی ضرورت و فرهنگ آپارتمان‌نشینی...
نويسنده:محسن عباسی‌ولدی ؛ تصويرگر:مهناز یزدانی ؛ گرافيست:سعید صفارنژاد - آیین فطرت - دیویی: 643.37 - 269 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 175000 ریال - 9 -49-8031-600-978 انتخاب
8- آموزش گام به گام آپارتمان‌نشینی
نويسنده:بزرگمهر حسین‌پور - موسسه نشر شهر - دیویی: 8fa7.62 - 48 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 12 سال 1389 - 3000 ریال - 8 -30-2657-964-978 انتخاب
9- آپارتمان نشینی
گردآورنده:امیرحسین کریمی‌وثیق - الگوی فردا - دیویی: 643.37 - 32 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 20000 ریال - 1 -3-92429-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1