لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(71)
چاپ مجدد (90)
تالیف (97)
ترجمه (64)
تهران (120)
شهرستان (41)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (10)

تعداد یافت شده (161) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آموزش پرورش اندام توسط آرنولد
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ مترجم:مجتبی جعفریه - موسسه انتشارات دانش - دیویی: 613.75 - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1385 - 2500 نسخه - 16000 ریال - 0 -16-6549-964 انتخاب
2- تناسب اندام و روشهای کوچک کردن شکم
نويسنده:شهناز چوپانکاره - کیهان اندیشه - دیویی: 613.25 - 96 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 3000 نسخه - 25000 ریال - 1 -13-5444-600-978 انتخاب
3- تناسب اندام در بانوان (با ورزش، تغذیه و حرکات کششی)
گردآورنده:سیدمحمدحسین موسوی - تخت جمشید - دیویی: 646.7 - 120 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 5000 نسخه - 15000 ریال - 6 -60-8645-964-978 انتخاب
4- زیبایی اندام با نوار ترا و چیروبیکس: دختران، پسران، زنان، مردان
نويسنده:اوشی پروبسه ؛ نويسنده:هانس یورگن‌هورن ؛ مترجم:محمدرضا مباشر - علم و ورزش - دیویی: 613.71 - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 نسخه - 15000 ریال - 8 -090-449-964 انتخاب
5- تناسب اندام و روشهای کوچک کردن شکم
نويسنده:شهناز چوپانکاره - راهیان سبز - دیویی: 613.25 - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1386 - 5000 نسخه - 9500 ریال - 2 -11-5637-964 انتخاب
6- تغذیه و تناسب اندام
نويسنده:مهناز رستمی‌روشن - هانی - دیویی: 613.2 - 104 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 0 -69-6879-964-978 انتخاب
7- اندامی موزون و متناسب و زیبا
نويسنده:حالینا ساکی - افلاک - دیویی: 613.713 - 84 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 2000 نسخه - 12000 ریال - 6 -84-8120-964 انتخاب
8- آموزش بدنسازی
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ مترجم:حمیدرضا بلوچ - موسسه انتشارات تلاش - دیویی: 613.75 - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1392 - 2000 نسخه - 120000 ریال - 3 -27-5750-964-978 انتخاب
9- تغذیه و تناسب اندام
گردآورنده:مبین گنجی ؛ نويسنده:اشرف صالحفرد ؛ ويراستار:فرزاد نیکوسرشت - نور دانش - دیویی: 613.2024796 - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3000 نسخه - 10000 ریال - 3 -00-7757-964-978 انتخاب
10- آموزش بدنسازی
نويسنده:آرنولد شوارتسنگر ؛ مترجم:فرهاد همت‌خواه ؛ مترجم:محمد همت‌خواه - عصر کتاب - دیویی: 613.75 - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1383 - 5000 نسخه - 18000 ریال - 5 -03-5723-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 17