لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(602)
چاپ مجدد (1907)
تالیف (2505)
ترجمه (4)
تهران (2443)
شهرستان (66)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2497)

تعداد یافت شده (2509) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- 3500 تست زیست‌شناسی نظام جدید
نويسنده: برازنده - گلبهار - دیویی: 574.076 - 498 صفحه - وزیری (شومیز) - 19500 ریال - انتخاب
2- کنکور نظام جدید زیست‌شناسی 1 دوره پیش‌دانشگاهی رشته علوم تجربی
نويسنده:زهرا سندی - آینده سازان - دیویی: 574.076 - 200 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 10000 ریال - 2 -144-339-964 انتخاب
3- 1000 نکته در ??? طبقه‌بندی شده زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی (1 و 2)
نويسنده:مجید دلگشا ؛ نويسنده:علیرضا خیرخواه - موسسه ‌فرهنگی‌ نشر آیندگان - دیویی: 574.076 - 320 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 24000 ریال - 5 -67-6914-964 انتخاب
4- پرسش‌های چهارگزینه‌ای استاندارد زیست‌شناسی 1 و 2 (پیش‌دانشگاهی - رشته تجربی) "با پاسخ تشریحی"
نويسنده:حسین الوندی - استادی - دیویی: 574.076 - 240 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 11000 ریال - 3 -11-6722-964 انتخاب
5- مجموعه طبقه‌بندی شده زیست‌شناسی نظام جدید: کنکورهای سراسری، آزاد، تربیت معلم، ...(با پاسخ تشریحی)
نويسنده:خشایار صادقی ؛ نويسنده:علیرضا ناصری - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 574.076 - 272 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 15 سال 1379 - 22500 ریال - 7 -043-326-964 انتخاب
6- گنجینه زیست‌شناسی (1) و (2) نظام جدید ش‍ام‍ل‌ ن‍ک‍ات‌، ت‍ع‍اری‍ف‌، آزم‍ون‍ه‍ای‌ چ‍ه‍ارگ‍زی‍ن‍ه‌ای‌ و س‍والات‌ ام‍ت‍ح‍ان‍ی‌ طب‍ق‍ه‌ب‍ن‍دی‌ ش‍ده‌
نويسنده:رضا عناصری - راه رشد،منتشران - دیویی: 574.076 - 512 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 5500 ریال - 7 -46-6018-964 انتخاب
7- گنجینه زیست‌شناسی گیاهی نظام جدید شامل: نکات، تعاریف، آزمونهای چهارگزینه‌ای ...
نويسنده:رضا عناصری - راه رشد،منتشران - دیویی: 581.076 - 264 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1379 - 3000 ریال - 5 -47-6018-964 انتخاب
8- مجموعه طبقه‌بندی شده زیست‌شناسی نظام جدید: کنکورهای سراسری، آزاد، تربیت معلم، ...(با پاسخ تشریحی)
نويسنده:خشایار صادقی ؛ نويسنده:علیرضا ناصری - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 574.076 - 272 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 16 سال 1379 - 22500 ریال - 7 -043-326-964 انتخاب
9- مجموعه طبقه‌بندی شده زیست‌شناسی پیش‌دانشگاهی (1و2): شامل 1200 تست همراه با تست‌های کنکورهای سراسری
نويسنده:علیرضا ناصری ؛ نويسنده:خشایار صادقی ؛ باهمكاري:مسعود علمی - کانون فرهنگی آموزش - دیویی: 574.076 - 160 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 13 سال 1379 - 12000 ریال - 8 -115-326-964 انتخاب
10- 20 آزمون کنکور زیست‌شناسی
نويسنده:تیمور زمان‌نژاد ؛ نويسنده:علی‌اصغر آذر - مبتکران - دیویی: 574.076 - 228 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1379 - 17000 ریال - 4 -126-486-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 251