لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (4)
تالیف (18)
ترجمه (5)
تهران (19)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (5)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اصول ژئوالکتریک کاربردی: ژئوفیزیک، مهندسی معدن، زمین‌شناسی مهندسی محیط زیست و مهندسی عمران
نويسنده:آزاده حجت ؛ نويسنده:حجت‌الله رنجبر - ستایش - 282 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 84000 ریال - 1 -34-5184-600-978 انتخاب
2- مبانی زمین فیزیک: به همراه CD نرم‌افزارهای گرانی و مغناطیسی
نويسنده:حمیدرضا صمدی ؛ نويسنده:مهدی رضایی ؛ نويسنده:محمدهادی صالحی - روزاندیش - 120 صفحه - جلد 1 - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 65000 ریال - 6 -33-6633-600-978 انتخاب
3- ژئوالكتريك و الكترومغناطيس صحرايي: اصول و تفسير
نويسنده:لطیف صمدی - جهاد دانشگاهی واحد خوارزمی - 270 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 180000 ریال - 8 -28-7605-600-978 انتخاب
4- زیباترین سرگذشت زمین
نويسنده:آندره برائیک ؛ مترجم:فرهاد فرنودی ؛ مترجم:آزیتا برج‌خانی - شهریاس - 160 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 1500 نسخه - 17000 ریال - 2 -1-95925-964 انتخاب
5- ژئوفیزیک (رشته زمین‌شناسی)
نويسنده:شهاب توکلی ؛ ويراستار:محمود صداقت - دانشگاه پیام نور - 236 صفحه - چاپ 4 سال 1382 - 2000 نسخه - 11500 ریال - 8 -536-455-964 انتخاب
6- ژئوفیزیک مهندسی (کاربرد ژئوفیزیک در مهندسی ژئوتکنیک، مهندسی زلزله، مهندسی نفت، مهندسی معدن و مهندسی زمین‌شناسی)
نويسنده:علیرضا حاجیان - ارکان دانش - 264 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 2 -061-287-600-978 انتخاب
7- پتروفیزیک (خواص فیزیکی سنگ‌های مخازن)
نويسنده:اکورجی. پیترز ؛ مترجم:مهدی شبانی‌نژاد ؛ مترجم:مهدی باقری‌پورحقیقی - راه نوین - 844 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 190000 ریال - 9 -69-5405-600-978 انتخاب
8- زمین‌شناسی و ژئوفیزیک
نويسنده:محمدرضا کمالی ؛ نويسنده:بیوک قربانی ؛ نويسنده:سیدمحمد صحفی - پژوهشگاه صنعت نفت - 446 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 300 نسخه - 90000 ریال - 7 -02-5961-600-978 انتخاب
9- مبانی ژئوفیزیک کاربردی: شامل روش‌های لرزه‌نگاری ژئوالکتریک (مقاومت الکتریکی و الکترومغناطیس)، گرانی سنجی مغناطیس سنجی، چاه پیمانی
نويسنده:لطیف صمدی - جهاد دانشگاهی، واحد تربیت معلم - 620 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 140000 ریال - 6 -98-6653-964-978 انتخاب
10- لرزه‌نگاری مهندسی
نويسنده:حمیدرضا رمضی - دانشگاه صنعتی امیرکبیر (پلی‌تکنیک تهران) - 286 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 300 نسخه - 160000 ریال - 3 -652-463-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3