لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (3)
تالیف (16)
ترجمه (6)
تهران (18)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تحلیل و ارائه راهکار کنترلی برای مبدل‌های متصل به شبکه
نويسنده:رضا افتخاری - اطهران،آشینا - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 7 -25-7014-600-978 انتخاب
2- اینورترها در الکترونیک "مرجع دانشگاهی (دکتری)"
گردآورنده: دپارتمان برق مدرسان برتر - مدرسان برتر - 70 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 67000 ریال - 6 -75-6956-600-978 انتخاب
3- مبدل‌های تشدیدی و نیمه تشدیدی در الکترونیک "مرجع دانشگاهی (دکتری)"
گردآورنده: دپارتمان برق مدرسان برتر - مدرسان برتر - 78 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 75000 ریال - 0 -77-6956-600-978 انتخاب
4- سامانه‌های تبدیل انرژی اینورتری و الزامات اتصال آنها به شبکه توزیع برق
نويسنده:محمد منفرد ؛ نويسنده:علی ضیایی ؛ نويسنده:سعید علیشاهی - تعالی گستر - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1200 نسخه - 120000 ریال - 8 -4-94171-600-978 انتخاب
5- مبدلهای توان بالا و درایوهای AC
نويسنده:بین وو ؛ مترجم:سیدسعید فاضل - دانشگاه علم و صنعت ایران - 412 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 500 نسخه - 65000 ریال - 0 -219-454-964-978 انتخاب
6- روشهای حفاظت ترانسفورماتور
نويسنده:غلامحسین محمدی - غلامحسین محمدی - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 2 -3223-04-600-978 انتخاب
7- مبدل‌های DC/DC در الکترونیک "مرجع دانشگاهی (دکتری)"
گردآورنده: دپارتمان برق مدرسان برتر - مدرسان برتر - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 174000 ریال - 9 -74-6956-600-978 انتخاب
8- الکترونیک قدرت (تحلیل و طراحی)
نويسنده:کریم عباس‌زاده - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 728 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 380000 ریال - 4 -80-6383-600-978 انتخاب
9- ترکیب منابع انرژی پاک و تجدیدپذیر در سیستم‌های قدرت
نويسنده:علی کیهانی ؛ نويسنده:محمد مروالی ؛ نويسنده:مین دای - دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب) - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 130000 ریال - 3 -1947-10-964-978 انتخاب
10- مبدل‌های DC/DC "مرجع دانشگاهی"
گردآورنده: دپارتمان برق مهرپویا مهراس - مهرپویا مهراس - 194 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 194000 ریال - 2 -271-341-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3