لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (3)
تالیف (16)
ترجمه (6)
تهران (18)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ماتریس کانورتر و کاربرد آن در سیستم‌‌های انرژی الکتریکی
نويسنده:علی‌رضا سیفی - آوند اندیشه - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 500 نسخه - 80000 ریال - 0 -50-5631-600-978 انتخاب
2- راهنمای جامع اینورترهای Gefran
نويسنده:شهروز حبیب‌بیگی - قدیس - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 6 -21-8050-600-978 انتخاب
3- مبدل‌های DC/DC "مرجع دانشگاهی"
گردآورنده: دپارتمان برق مهرپویا مهراس - مهرپویا مهراس - 194 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 194000 ریال - 2 -271-341-600-978 انتخاب
4- آشنایی با اصول طراحی و نحوه عملکرد اینورترهای صنعتی
نويسنده:ماشاالله نجارزاده ؛ نويسنده:سعید غریبی - ایده‌نگار - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 220000 ریال - 7 -19-8304-600-978 انتخاب
5- الکترونیک قدرت
نويسنده:ند موهان ؛ نويسنده:تورام. آندلند ؛ نويسنده:ویلیام‌پی. رابینز - نیاز دانش - 568 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 1 -66-6481-600-978 انتخاب
6- مبدل‌ها و یکسوکننده‌های کنترل شده و کنترل نشده "مرجع دانشگاهی"
گردآورنده: دپارتمان برق مهرپویا مهراس - مهرپویا مهراس - 108 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 109000 ریال - 6 -273-341-600-978 انتخاب
7- سامانه‌های تبدیل انرژی اینورتری و الزامات اتصال آنها به شبکه توزیع برق
نويسنده:محمد منفرد ؛ نويسنده:علی ضیایی ؛ نويسنده:سعید علیشاهی - تعالی گستر - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1200 نسخه - 120000 ریال - 8 -4-94171-600-978 انتخاب
8- روشهای حفاظت ترانسفورماتور
نويسنده:غلامحسین محمدی - غلامحسین محمدی - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 2 -3223-04-600-978 انتخاب
9- الکترونیک قدرت (تحلیل و طراحی)
نويسنده:کریم عباس‌زاده - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 728 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 380000 ریال - 4 -80-6383-600-978 انتخاب
10- الکترونیک قدرت: مبدل‌ها، کاربردها و طراحی
نويسنده:ند موهان ؛ نويسنده:توره آندرلند ؛ نويسنده:ویلیام روبینز - فکر سبز - 910 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 220000 ریال - 7 -55-5749-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3