لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(19)
چاپ مجدد (3)
تالیف (16)
ترجمه (6)
تهران (18)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (7)

تعداد یافت شده (22) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مبدل‌های DC/DC در الکترونیک "مرجع دانشگاهی (دکتری)"
گردآورنده: دپارتمان برق مدرسان برتر - مدرسان برتر - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 1000 نسخه - 174000 ریال - 9 -74-6956-600-978 انتخاب
2- کلید مهارت محاسبه، نصب، راه‌اندازی و پارامتردهی درایو Micro Master
نويسنده:عباس مقدسی ؛ نويسنده:علیرضا کشاورزباحقیقت - نبض دانش - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200 نسخه - 85000 ریال - 6 -23-7703-600-978 انتخاب
3- ترکیب منابع انرژی پاک و تجدیدپذیر در سیستم‌های قدرت
نويسنده:علی کیهانی ؛ نويسنده:محمد مروالی ؛ نويسنده:مین دای - دانشگاه آزاد اسلامی (واحد تهران جنوب) - 344 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 130000 ریال - 3 -1947-10-964-978 انتخاب
4- تحلیل و ارائه راهکار کنترلی برای مبدل‌های متصل به شبکه
نويسنده:رضا افتخاری - اطهران،آشینا - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 7 -25-7014-600-978 انتخاب
5- سامانه‌های تبدیل انرژی اینورتری و الزامات اتصال آنها به شبکه توزیع برق
نويسنده:محمد منفرد ؛ نويسنده:علی ضیایی ؛ نويسنده:سعید علیشاهی - تعالی گستر - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1200 نسخه - 120000 ریال - 8 -4-94171-600-978 انتخاب
6- الکترونیک قدرت (تحلیل و طراحی)
نويسنده:کریم عباس‌زاده - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 802 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 200 نسخه - 425000 ریال - 4 -80-6383-600-978 انتخاب
7- الکترونیک قدرت (تحلیل و طراحی)
نويسنده:کریم عباس‌زاده - دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی - 728 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 1000 نسخه - 380000 ریال - 4 -80-6383-600-978 انتخاب
8- راهنمای جامع اینورترهای Gefran
نويسنده:شهروز حبیب‌بیگی - قدیس - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 6 -21-8050-600-978 انتخاب
9- مبدل‌ها و یکسوکننده‌ها "مرجع دانشگاهی (دکتری)"
گردآورنده: دپارتمان کامپیوتر مدرسان برتر - مدرسان برتر - 110 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 107000 ریال - 2 -083-371-600-978 انتخاب
10- روشهای حفاظت ترانسفورماتور
نويسنده:غلامحسین محمدی - غلامحسین محمدی - 104 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 2 -3223-04-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3