لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(15)
چاپ مجدد (2)
تالیف (15)
ترجمه (2)
تهران (13)
شهرستان (4)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (2)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آشنایی با اصول طراحی و نحوه عملکرد اینورترهای صنعتی
نويسنده:ماشاالله نجارزاده ؛ نويسنده:سعید غریبی - ایده‌نگار - 220 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1397 - 500 نسخه - 350000 ریال - 8 -41-8304-600-978 انتخاب
2- راهنمای جامع اینورترهای Gefran
نويسنده:شهروز حبیب‌بیگی - قدیس - 432 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 300000 ریال - 6 -21-8050-600-978 انتخاب
3- راهنمای جامع راه‌اندازی اینورترهای بدفورد سری B550
نويسنده:شهروز حبیب‌بیگی - قدیس - 152 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 200000 ریال - 6 -05-8050-600-978 انتخاب
4- کلید مهارت نصب، راه‌اندازی و پارامتردهی درایو LENZE
مترجم:محمود طالبیان‌صفت ؛ مترجم:محمد مولوی - نبض دانش - 86 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 200 نسخه - 85000 ریال - 5 -59-7703-600-978 انتخاب
5- آشنایی با اصول طراحی و نحوه عملکرد اینورترهای صنعتی
نويسنده:ماشاالله نجارزاده ؛ نويسنده:سعید غریبی - ایده‌نگار - 212 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 220000 ریال - 7 -19-8304-600-978 انتخاب
6- بهبود کیفیت توان با استفاده از اینورتر چند سطحی
نويسنده:باقر نژادمحمد ؛ نويسنده:میلاد تیموریان - باغ رضوان - 146 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 3 -07-7931-600-978 انتخاب
7- سامانه‌های تبدیل انرژی اینورتری و الزامات اتصال آنها به شبکه توزیع برق
نويسنده:محمد منفرد ؛ نويسنده:علی ضیایی ؛ نويسنده:سعید علیشاهی - تعالی گستر - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1200 نسخه - 120000 ریال - 8 -4-94171-600-978 انتخاب
8- تحلیل و ارائه راهکار کنترلی برای مبدل‌های متصل به شبکه
نويسنده:رضا افتخاری - اطهران،آشینا - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 7 -25-7014-600-978 انتخاب
9- راهنمای جامع راه‌اندازی اینورترهای Omron سری MX 2
نويسنده:شهروز حبیب‌بیگی - قدیس - 260 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 500 نسخه - 200000 ریال - 8 -98-6450-600-978 انتخاب
10- کلید مهارت نصب، راه‌اندازی و پارامتردهی درایو LENZE
مترجم:محمود طالبیان‌صفت ؛ مترجم:محمد مولوی - نبض دانش - 86 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200 نسخه - 85000 ریال - 5 -59-7703-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2