لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(24)
چاپ مجدد (17)
تالیف (29)
ترجمه (12)
تهران (35)
شهرستان (6)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (41) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- معمای روان‌کاوی زن و عشق
نويسنده:منیرالسادات آخوندزاده - عمران - دیویی: 193 - 170 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1393 - 160000 ریال - 1 -21-5155-600-978 انتخاب
2- نیچه و شمایل ابرمرد در هنر معاصر
نويسنده:عبدالحسن پیروز - ستاک - دیویی: 111.85092 - 236 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - انتخاب
3- کوتاه‌ترین سایه: مفهوم حقیقت در فلسفه نیچه
نويسنده:آلنکا زوپانچیچ ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ مترجم:علی عباس‌بیگی - هرمس - دیویی: 193 - 312 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 220000 ریال - 1 -006-456-600-978 انتخاب
4- نیچه و آری‌گویی تراژیک به زندگی
نويسنده:حمیدرضا محبوبی‌آرانی ؛ مقدمه:برنارد رجینستر - نشر مرکز - دیویی: 193 - 392 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 235000 ریال - 2 -195-213-964-978 انتخاب
5- درس‌های نیچه برای زندگی
نويسنده:جان آرمسترانگ ؛ مترجم:صالح نجفی ؛ ويراستار:فاطمه زمانی - هنوز - دیویی: 193 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1398 - 190000 ریال - 7 -02-6047-600-978 انتخاب
6- نیچه و دورنمات
نويسنده:سهند خیرآبادی - پاژ - دیویی: 193 - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 55000 ریال - 3 -3-95896-964-978 انتخاب
7- انسان آرمانی در نگاه نیچه و اقبال لاهوری
نويسنده:محمدجعفر محمدزاده ؛ نويسنده:محسن سلگی - اطلاعات - دیویی: 128 - 180 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1395 - 80000 ریال - 5 -917-423-964-978 انتخاب
8- انسان در تفکر نیچه
نويسنده:سمیه ملکی - سمیه ملکی - دیویی: 128 - 160 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 90000 ریال - 7 -9454-04-964-978 انتخاب
9- فلسفه جنگ نیچه
نويسنده:عبدالحسن پیروز - علم - دیویی: 193 - 130 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1399 - 285000 ریال - 1 -701-224-964-978 انتخاب
10- (ک‍ت‍اب‌) زم‍ان‌: وی‍ژه‌ ن‍ی‍چ‍ه‌
نويسنده:عبدالحسین آل‌رسول - نشر زمان - دیویی: 193 - 48 صفحه - رقعی - چاپ 1 سال 1362 - 50 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 5