لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(1)
چاپ مجدد (4)
تالیف (0)
ترجمه (5)
تهران (5)
شهرستان (0)
كودك و نوجوان (5)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (5) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- اطلس جغرافی جهان برای دانش‌آموز
نويسنده:بلیندا وبر ؛ مترجم:مسعود جوادیان ؛ ويراستار:مرتضی حاجعلی‌فرد - افق - دیویی: 912 - 80 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 3 سال 1393 - 180000 ریال - 3 -813-369-964-978 انتخاب
2- اطلس جغرافی جهان برای دانش‌آموز
نويسنده:بلیندا وبر ؛ مترجم:مسعود جوادیان ؛ ويراستار:مرتضی حاجعلی‌فرد - افق - دیویی: 912 - 80 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 4 سال 1394 - 220000 ریال - 3 -813-369-964-978 انتخاب
3- اطلس جغرافی جهان برای دانش‌آموز
نويسنده:بلیندا وبر ؛ مترجم:مسعود جوادیان ؛ ويراستار:مرتضی حاجعلی‌فرد - افق - دیویی: 912 - 80 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1392 - 180000 ریال - 3 -813-369-964-978 انتخاب
4- اطلس جغرافی جهان برای دانش‌آموز
نويسنده:بلیندا وبر ؛ مترجم:مسعود جوادیان ؛ ويراستار:مرتضی حاجعلی‌فرد - افق - دیویی: 912 - 80 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 6 سال 1398 - 1000000 ریال - 3 -813-369-964-978 انتخاب
5- اطلس جغرافی جهان برای دانش‌آموز
نويسنده:بلیندا وبر ؛ مترجم:مسعود جوادیان ؛ ويراستار:مرتضی حاجعلی‌فرد - افق - دیویی: 912 - 80 صفحه - رحلی (گالینگور) - چاپ 2 سال 1392 - 180000 ریال - 3 -813-369-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1