لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(7)
چاپ مجدد (1)
تالیف (3)
ترجمه (5)
تهران (6)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (8) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- فرایندهای تبدیل پسماند شهری به انرژی
نويسنده:گری‌سی یانگ ؛ مترجم:عباس نوروزیان‌باغانی ؛ مترجم:امیرحسین محوی - تایماز - دیویی: 662.8 - 330 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 300000 ریال - 4 -184-403-600-978 انتخاب
2- گذری بر صنعت بازیافت
نويسنده:حسین مرادی ؛ نويسنده:احسان خیراتیان‌صفایی - سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - دیویی: 363.7282 - 74 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1500 نسخه - 70000 ریال - 5 -829-238-964-978 انتخاب
3- مستندنگاری پروژه‌های شاخص شهر تهران: استحصال انرژی برق از زباله (نیروگاه هاظم)
- سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، موسسه نشر شهر - دیویی: 628.4 - 160 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 500 نسخه - 3 -810-238-964-978 انتخاب
4- فرایندهای تبدیل پسماند شهری به انرژی
نويسنده:گری‌سی یانگ ؛ مترجم:عباس نوروزیان‌باغانی ؛ مترجم:امیرحسین محوی - تایماز - دیویی: 662.8 - 286 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 280000 ریال - 7 -183-403-600-978 انتخاب
5- آشنایی با روش‌های استحصال انرژی از MSW (پسماندهای جامد شهری) و بهره‌گیری از تکنولوژی پلاسما در آن
نويسنده:مهدی نبوی‌نیا ؛ نويسنده:عادل باغبان‌دمشقیه - آرمان نسل نو - دیویی: 662.8 - 92 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 60000 ریال - 5 -7-96544-600-978 انتخاب
6- مدیریت پسماند با رویکرد تبدیل پسماند به ثروت
نويسنده:آی.کی. هاقی ؛ مترجم:قادر علیزاده‌بناب ؛ مترجم:سیدرضا هاشمی - خانیران،آوای قلم - دیویی: 628.445 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 500 نسخه - 220000 ریال - 8 -48-5621-600-978 انتخاب
7- مدیریت پسماند با رویکرد تبدیل پسماند به ثروت
نويسنده:آی.کی. هاقی ؛ مترجم:قادر علیزاده‌بناب ؛ مترجم:سیدرضا هاشمی - خانیران - دیویی: 628.445 - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 170000 ریال - 8 -48-5621-600-978 انتخاب
8- استحصال بیوگاز از پسماندها و دیگر منابع تجدیدپذیر
نويسنده:دیتر دوبیلاین ؛ نويسنده:آنگلیکا اشتاین‌هاوزر ؛ مترجم:مهدی نبوی‌نیا - نصر پروانه - دیویی: 665.776 - 234 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 0 -2-93772-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 1