لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(69)
چاپ مجدد (75)
تالیف (144)
ترجمه (0)
تهران (118)
شهرستان (26)
كودك و نوجوان (14)
كمك درسی و آموزشی (39)

تعداد یافت شده (144) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سخن‌های دیرینه (سی گفتار درباره فردوسی و شاهنامه)
به‌اهتمام:علی دهباشی - نشر افکار - دیویی: 8fa1.21 - 490 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 3 سال 1388 - 100000 ریال - 4 -09-7858-964 انتخاب
2- نامه باستان: ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی (از پادشاهی نوذر تا پایان رستم و سهراب)
نويسنده:میرجلال‌الدین کزازی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 8fa1.21 - 694 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 28500 ریال - 4 -654-459-964 انتخاب
3- شاهنامه‌ی فردوسی: تصحیح انتقادی و شرح یکایک ابیات
نويسنده:مهری بهفر - فرهنگ نشر نو،آسیم - دیویی: 8fa1.21 - 648 صفحه - جلد 4 - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 48000 ریال - 1 -11-7439-600-978 انتخاب
4- فردوسی
نويسنده:عزت‌الله الوندی ؛ خطاط:حمید عجمی - موسسه فرهنگی مدرسه برهان - دیویی: 8fa1.21 - 168 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 8 سال 1391 - 65000 ریال - 2 -452-385-964-978 انتخاب
5- فردوسی
نويسنده:محمدامین ریاحی - طرح نو - دیویی: 8fa1.21 - 412 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1381 - 29000 ریال - 6 -38-5625-964 انتخاب
6- نامه باستان: ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی (داستان سیاوش)
نويسنده:میرجلال‌الدین کزازی ؛ نويسنده:ابوالقاسم فردوسی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 8fa1.21 - 620 صفحه - (در10جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1388 - 59000 ریال - 8 -473-459-964 انتخاب
7- نامه باستان: ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی (داستان سیاوش)
نويسنده:میرجلال‌الدین کزازی ؛ نويسنده:ابوالقاسم فردوسی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 8fa1.21 - 612 صفحه - (در10جلد ) - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 5 سال 1389 - 65000 ریال - 7 -723-459-964-978 انتخاب
8- دیدگاه‌ها درباره آثار دکتر محمدعلی اسلامی‌ندوشن: درباره جامعه و فرهنگ
نويسنده:حسین مسرت ؛ نويسنده:پیام شمس‌الدینی - شرکت سهامی انتشار - دیویی: 8fa8.362 - 184 صفحه - جلد 3 - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 4 -425-325-964-978 انتخاب
9- مقدمه‌ای بر رستم و اسفندیار: همراه داستان رستم واسفندیار
نويسنده:شاهرخ مسکوب - شرکت انتشارات علمی و فرهنگی - دیویی: 8fa1.21 - 166 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1386 - 18000 ریال - 5 -146-445-964 انتخاب
10- نامه باستان: ویرایش و گزارش شاهنامه فردوسی (داستان سیاوش)
نويسنده:میرجلال‌الدین کزازی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 8fa1.21 - 614 صفحه - جلد 3 - وزیری (شومیز) - چاپ 10 سال 1397 - 350000 ریال - 7 -723-459-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 15