لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(58)
چاپ مجدد (21)
تالیف (79)
ترجمه (0)
تهران (66)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (20)

تعداد یافت شده (79) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آشنایی با مباحث حاکمیتی جمهوری اسلامی ایران (ویژه دوره آموزشی توجیهی بدو خدمت)
تهيه و تنظيم:سیف‌الله مرادی ؛ تهيه و تنظيم:زهرا حاتمی ؛ تهيه و تنظيم:کامبیز مرادزاده - زیویه - دیویی: 354.55 - 84 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 25000 ریال - 2 -3-93449-600-978 انتخاب
2- اصلاح نظام‌های مدیریتی
تهيه كننده: دفتر‌بهبود‌مدیریت‌و‌ارزیابی‌عملکرد‌سازمان‌مدیریت - سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی - دیویی: 354.550263 - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 0 -108-338-964 انتخاب
3- مدیران سازمان‌های دولتی و نظام حقوقی حاکم بر دولت
تهيه و تنظيم:محمدقاسم تنگستانی ؛ ويراستار:حبیب غفاری ؛ زيرنظر:عباس توازنی‌زاده - سازمان بنادر و دریانوردی - دیویی: 342.5506 - 132 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 250000 ریال - 7 -61-8422-600-978 انتخاب
4- نظریه‌ها و الگوی مدیریت دولتی با تاکید بر مسائل ایران
نويسنده:اکبر اعتباریان - دانشگاه آزاد اسلامی، واحد خوراسگان - دیویی: 354.5506 - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 42000 ریال - 8 -3-96616-964 انتخاب
5- چالشهای مدیریت دولتی در ایران
نويسنده:حسن دانائی‌فرد ؛ ويراستار:مهدی قنواتی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 354.55 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1392 - 65000 ریال - 0 -311-530-964-978 انتخاب
6- چالشهای مدیریت دولتی در ایران
نويسنده:حسن دانائی‌فرد ؛ ويراستار:مهدی قنواتی - سازمان‌ مطالعه ‌و تدوین‌ کتب‌ علوم ‌انسانی ‌دانشگاهها (سمت) - دیویی: 354.55 - 296 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 6 سال 1392 - 55000 ریال - 0 -311-530-964-978 انتخاب
7- مدیریت سازمان‌های محلی و شهرداری‌ها برای دانشجویان رشته مدیریت دولتی
نويسنده:محمد شکیبامقدم - میر - دیویی: 352 - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 55000 ریال - 3 -3-95506-964-978 انتخاب
8- مدیریت عمومی در سازمان
نويسنده:مرتضی دهاز ؛ ويراستار:علی رئوف‌کیش - ویهان - دیویی: 354.55 - 258 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 400000 ریال - 5 -80-6591-622-978 انتخاب
9- طرح (ایده) یا اجرا
نويسنده:محسن صانعی‌آرانی - یاران مهدی (عج) - دیویی: 658.404 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 35000 ریال - 2 -11-6187-600-978 انتخاب
10- رویکردی مستند به کارآفرینی در سازمان‌های خدمات عمومی با نگاهی به تجارب یک مدیر اجرایی
نويسنده:سعید جعفری‌مقدم - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات - دیویی: 338.04 - 300 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 200000 ریال - 7 -6964-03-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 8