لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(182)
چاپ مجدد (39)
تالیف (115)
ترجمه (106)
تهران (177)
شهرستان (44)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (46)

تعداد یافت شده (221) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بیماری‌های قلب و عروق
ويراستار:محسن ارجمند ؛ مترجم:محسن ملک‌علایی ؛ زيرنظر:منوچهر قارونی - نسل فردا - 216 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1384 - 700 نسخه - 25000 ریال - 9 -62-7957-964 انتخاب
2- بیماریهای قلب و عروق در دوران بارداری
نويسنده:محمدجواد زیبایی‌نژاد - نوید شیراز - 550 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1385 - 3000 نسخه - 36000 ریال - 5 -332-358-964 انتخاب
3- بیماری‌های قلب و عروق (هاریسون و سسیل) به همراه سوالات پره‌انترنی، دستیاری، ارتقاء و بورد به صورت طبقه‌بندی شده
نويسنده:محمد آیتی‌فیروزآبادی ؛ مترجم:وحید حیدری ؛ زيرنظر:منوچهر قارونی - اندیشه رفیع - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1100 نسخه - 49800 ریال - 1 -34-8154-964 انتخاب
4- دستگاه قلب و عروق کودکان: نلسون 96
نويسنده:والدوامرسون نلسون ؛ مترجم:آرمن کچاریان ؛ مترجم:رضا نجات - موسسه فرهنگی‌ انتشاراتی ‌حیان - 268 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 2000 نسخه - 8500 ریال - 3 -246-460-964 انتخاب
5- مراقبت‌های قلبی، عروقی (دانشجویان، پرستاران، بیماران قلبی)
گردآورنده:محمدحسین ماندگار ؛ گردآورنده:نسترن بیات ؛ گردآورنده:پیام نوروزی‌فرهادی - محمدرضا آذری‌اربابی - 222 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 2000 نسخه - 4 -3936-04-964-978 انتخاب
6- تلخیص مفهومی و روان بیماریهای قلب و عروق برانوالد 2015
مترجم:داود شفیعی‌گنجه - نصایح - 68 صفحه - جلد 13 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 300 نسخه - 4 -140-532-964-978 انتخاب
7- قلب و عروق (هاریسون 2012 + سسیل 2010): به انضمام سوالات پرانترنی، دستیاری، ارتقاء بورد داخلی پذیرش دستیار فوق تخصص قلب تا شهریور 92
نويسنده:کامران احمدی‌جزی - موسسه فرهنگی - هنری احمدی - 188 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 7 -59-5691-600-978 انتخاب
8- قلب و عروق: ویژه آزمون ارتقاء و بورد 1397 برانوالد 2015 (فصول 17 و 18)
مترجم: دپارتمان قلب و عروق گزینه پارسیان طب ؛ مترجم:تیمور اعتماد ؛ مترجم:علی ایزدی‌آملی - گزینه پارسیان طب - 90 صفحه - جلد 12 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 200 نسخه - 550000 ریال - 1 -810-411-600-978 انتخاب
9- اصول طب داخلی هاریسون 2015: بیماریهای قلب و عروق: مداخلات کرونری از راه پوست و سایر اقدامات مداخله‌ای ...
مترجم:مهدی موسوی ؛ مترجم:سولماز کلهر - تیمورزاده - 88 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 5 نسخه - 85000 ریال - 7 -473-238-600-978 انتخاب
10- خلاصه در خلاصه بیماریهای قلب و عروق: بر اساس هاریسون 2015 و سیسیل 2015
نويسنده: کمیته علمی پارسیان دانش - پارسیان دانش - 38 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 400000 ریال - 5 -48-7701-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 23