لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(185)
چاپ مجدد (41)
تالیف (118)
ترجمه (108)
تهران (182)
شهرستان (44)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (49)

تعداد یافت شده (226) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چگونه خطر ریسک فاکتورهای قلبی - عروقی را کاهش دهیم؟
نويسنده:دبلیواستفن وارینگ ؛ مترجم:ابوالفضل فرهادی ؛ ويراستار:ابوالقاسم فرهادی - سخن گستر - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 1000 نسخه - 35000 ریال - 8 -559-477-964-978 انتخاب
2- بیماری‌های قلب و عروق هاریسون 2018
مترجم:آسیه شکیب ؛ مقدمه:منوچهر قارونی ؛ مترجم:عبداله عیسی‌زاده‌اهرنجانی - اندیشه رفیع - 736 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 1300000 ریال - 1 -891-987-964-978 انتخاب
3- تلخیص مفهومی و روان بیماریهای قلب و عروق برانوالد 2015
مترجم:داود شفیعی‌گنجه ؛ مترجم:حمزه حبیبی - نصایح - 60 صفحه - جلد 21 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 300 نسخه - 0 -148-532-964-978 انتخاب
4- بیماریهای عفونی: درسنامه طب کودکان نلسون
نويسنده:ریچارد برمن ؛ نويسنده:رابرت. ام. کلیگمن ؛ نويسنده:هال جنسن - حیان،اباصالح - 600 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 3300 نسخه - 169000 ریال - 2 -973-460-964-978 انتخاب
5- بیماری‌های قلب و عروق و تفسیر سریع نوار قلبی
نويسنده:مصطفی صابر - موسسه انتشاراتی خسروی - 190 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 3300 نسخه - 16500 ریال - 2 -11-8565-964 انتخاب
6- تلخیص مفهومی و روان بیماریهای قلب و عروق برانوالد 2015
مترجم:داود شفیعی‌گنجه - نصایح - 68 صفحه - (در28جلد ) - جلد 25 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 300 نسخه - 7 -152-532-964-978 انتخاب
7- Blueprints in cardiology
نويسنده:Eric Awtry - موسسه فرهنگی انتشاراتی تیمورزاده،نشر طبیب - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1100 نسخه - 49500 ریال - انتخاب
8- بیماریهای قلب و عروق
نويسنده:تامس‌ای. آندرئولی ؛ مترجم:منوچهر قارونی ؛ مترجم:شروین فرهمند - ارجمند - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 1000 نسخه - 19000 ریال - 7 -66-5855-964 انتخاب
9- ناراحتی‌های شایع قلب و عروق: افزایش فشار خون، آنژین صدری، افزایش ضربان قلب، التهاب وریدی، واریس رگ‌های پا، لنگش متناوب
نويسنده:دبورا تکاک ؛ مترجم:مینا اسماعیلی ؛ زيرنظر:نوید محمدی - گلبرگ - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 2000 نسخه - 15000 ریال - 6 -91-5699-964-978 انتخاب
10- بیماری‌های قلب و عروق
زيرنظر:مصطفی قانعی ؛ مترجم:محمد تربیت ؛ مترجم:علی تربیت - نور دانش - 200 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1100 نسخه - 39000 ریال - 8 -027-413-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 23