لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(174)
چاپ مجدد (39)
تالیف (110)
ترجمه (103)
تهران (169)
شهرستان (44)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (43)

تعداد یافت شده (213) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بیماریهای دستگاه قلب و عروق
نويسنده:تنسلی‌راندولف هریسون ؛ نويسنده:یوجین براون‌والد ؛ مترجم:فرزاد نورایی - سماط - 421 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1381 - 1100 نسخه - 42000 ریال - 0 -40-5789-964 انتخاب
2- تلخیص مفهومی و روان بیماریهای قلب و عروق برانوالد 2015
مترجم:داود شفیعی‌گنجه - نصایح - 68 صفحه - (در28جلد ) - جلد 25 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 300 نسخه - 7 -152-532-964-978 انتخاب
3- فشار خون، تشخیص و درمان
نويسنده:یوجین براون‌والد ؛ مترجم:جلال سعیدی - مرز دانش ‌و سنجش،موسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور - 226 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 2000 نسخه - 28000 ریال - 2 -6-93841-964 انتخاب
4- بیماریهای قلب و عروق
مترجم:مهدی موسوی ؛ مترجم:مقداد خیرخواهان ؛ مترجم:افسانه ممتاز - تیمورزاده،طبیب - 596 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 275000 ریال - 0 -120-238-600-978 انتخاب
5- پیشگیری ثانویه در بیماری‌های قلبی - عروقی
زيرنظر:محمد فرهاد ؛ زيرنظر:محمد هاشمی ؛ مترجم:مژگان قاری‌پور - کنکاش - 150 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 1000 نسخه - 12000 ریال - 964-6329-87-X انتخاب
6- بیماریهای عروق قلبی به زبان ساده
نويسنده:احمد محمود‌آبادی - کردگاری - 64 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1387 - 5000 نسخه - 19000 ریال - 2 -10-2736-964-978 انتخاب
7- قلب و عروق (سسیل 2010 + هاریسون 2008) به انضمام سوالات پرانتزی، دستیاری، ارتقاء، بورد داخلی و ...
نويسنده:کامران احمدی‌جزی - فرهنگ فردا - 166 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1390 - 1000 نسخه - 215000 ریال - 9 -219-523-964-978 انتخاب
8- تلخیص مفهومی و روان بیماریهای قلب و عروق برانوالد 2015
مترجم:داود شفیعی‌گنجه ؛ مترجم:فائزه تابش - نصایح - 88 صفحه - جلد 17 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 300 نسخه - 2 -144-532-964-978 انتخاب
9- قلب و عروق (هاریسون 2012 + سسیل 2010): به انضمام سوالات پرانترنی، دستیاری، ارتقاء بورد داخلی پذیرش دستیار فوق تخصص قلب تا شهریور 92
نويسنده:کامران احمدی‌جزی - موسسه فرهنگی - هنری احمدی - 192 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 1000 نسخه - 450000 ریال - 7 -59-5691-600-978 انتخاب
10- مروری بر OSCE بورد تخصصی قلب و عروق
نويسنده:مسیح تاج‌دینی ؛ نويسنده:سیدابوالفضل محسنی‌زاده ؛ زيرنظر:مجتبی سالاری‌فر - آرتین طب - 196 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 200 نسخه - 748000 ریال - 4 -408-424-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 22