لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(16)
چاپ مجدد (1)
تالیف (17)
ترجمه (0)
تهران (15)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- چکیده مقالات همایش فضای مجازی و هویت
- تمدن ایرانی - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 200 نسخه - 84000 ریال - 6 -30-9959-964-978 انتخاب
2- فضای مجازی، هویت، فرهنگ
نويسنده:خدیجه رضایی‌قادی - نوسازی - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 2 -8-94789-964-978 انتخاب
3- بازگشت هویت
نويسنده:ناصر فلامرزی - گوتار - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 1 -50-5647-600-978 انتخاب
4- چکیده مقالات همایش فضای مجازی و هویت
زيرنظر: موسسه مطالعات ملی - تمدن ایرانی - 270 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 200 نسخه - 84000 ریال - 6 -30-9959-964-978 انتخاب
5- فضای مجازی و تحولات هویتی در ایران= Cyberspace and identity upheavals in Iran
نويسنده:پویان احیائی - پارسینه - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 88000 ریال - 6 -32-7369-600-978 انتخاب
6- تغییر ماهیت مفهوم هویت در نسل‌های پس از انقلاب
نويسنده:زهرا قاسمی ؛ نويسنده:محمدحسین قاسمی - نگار نور - 152 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 65000 ریال - 4 -20-2595-964-978 انتخاب
7- شهروندی و هویت
نويسنده:علی‌اشرف نظری - تمدن ایرانی - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 42000 ریال - 0 -32-9959-964-978 انتخاب
8- شبکه‌های اجتماعی مجازی و هویت کردی
نويسنده:محمد خلجی ؛ نويسنده:امید بهرامیان ؛ ويراستار:فهیمه ابراهیمی‌افتخاری - پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 50 نسخه - 95000 ریال - 3 -41-7687-600-978 انتخاب
9- هویت و معنویت در عصر فرهنگ شبکه‌ای
نويسنده:مرضیه نیازآذری ؛ نويسنده:معصومه عبداللهی‌ینگجه - صالحیان - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 8 -86-6185-622-978 انتخاب
10- اریک اریکسون: زندگینامه، رویکردها، نقد رویکردها
نويسنده:مینو رحمان‌نژاد - اکسیر اندیشه - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 80000 ریال - 5 -8-96398-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2