لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (1)
تالیف (23)
ترجمه (0)
تهران (21)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- شبکه‌های اجتماعی مجازی و هویت کردی
نويسنده:محمد خلجی ؛ نويسنده:امید بهرامیان ؛ ويراستار:فهیمه ابراهیمی‌افتخاری - پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات - 114 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 50 نسخه - 95000 ریال - 3 -41-7687-600-978 انتخاب
2- جامعه‌شناسی تحلیلی: توسعه و جهانی شدن
نويسنده:منیژه نویدنیا ؛ ويراستار: گروه ویراستاری انتشارات جامعه‌شناسان - جامعه‌شناسان - 140 صفحه - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 210000 ریال - 1 -468-223-600-978 انتخاب
3- فضای مجازی، هویت، فرهنگ
نويسنده:خدیجه رضایی‌قادی - نوسازی - 156 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 70000 ریال - 2 -8-94789-964-978 انتخاب
4- هویت بریکولاژ و فرهنگ مصرف
نويسنده:سیدعلی هاشمیان‌فر ؛ نويسنده:نفیسه چینی - جامعه‌شناسان - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200 نسخه - 170000 ریال - 8 -344-223-600-978 انتخاب
5- جامعه‌شناسی تحلیلی: الگوها و امنیت
نويسنده:منیژه نویدنیا ؛ ويراستار: گروه ویراستاری انتشارات جامعه‌شناسان - جامعه‌شناسان - 162 صفحه - جلد 6 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 8 -469-223-600-978 انتخاب
6- چکیده مقالات همایش فضای مجازی و هویت
- تمدن ایرانی - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 200 نسخه - 84000 ریال - 6 -30-9959-964-978 انتخاب
7- اریک اریکسون: زندگینامه، رویکردها، نقد رویکردها
نويسنده:مینو رحمان‌نژاد - اکسیر اندیشه - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 80000 ریال - 5 -8-96398-600-978 انتخاب
8- جامعه‌شناسی تحلیلی: مفاهیم و گذری بر جوامع
نويسنده:منیژه نویدنیا ؛ ويراستار: گروه ویراستاری انتشارات جامعه‌شناسان - جامعه‌شناسان - 146 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 5 -460-223-600-978 انتخاب
9- فضای مجازی و تحولات هویتی در ایران= Cyberspace and identity upheavals in Iran
نويسنده:پویان احیائی - پارسینه - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 88000 ریال - 6 -32-7369-600-978 انتخاب
10- شهروندی و هویت
نويسنده:علی‌اشرف نظری - تمدن ایرانی - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 42000 ریال - 0 -32-9959-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3