لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (1)
تالیف (23)
ترجمه (0)
تهران (21)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- مدیریت رسانه و هویت اجتماعی
نويسنده:سیده‌زهرا موسوی ؛ نويسنده:قربانعلی گنجی ؛ نويسنده:مسعود مطلبی - سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی - 136 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 80000 ریال - 2 -988-102-600-978 انتخاب
2- جامعه‌شناسی تحلیلی: توسعه و جهانی شدن
نويسنده:منیژه نویدنیا ؛ ويراستار: گروه ویراستاری انتشارات جامعه‌شناسان - جامعه‌شناسان - 140 صفحه - جلد 5 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 210000 ریال - 1 -468-223-600-978 انتخاب
3- جامعه‌شناسی تحلیلی: الگوها و امنیت
نويسنده:منیژه نویدنیا ؛ ويراستار: گروه ویراستاری انتشارات جامعه‌شناسان - جامعه‌شناسان - 162 صفحه - جلد 6 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 8 -469-223-600-978 انتخاب
4- چکیده مقالات همایش فضای مجازی و هویت
- تمدن ایرانی - 272 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1393 - 200 نسخه - 84000 ریال - 6 -30-9959-964-978 انتخاب
5- جامعه‌شناسی تحلیلی: مفاهیم و گذری بر جوامع
نويسنده:منیژه نویدنیا ؛ ويراستار: گروه ویراستاری انتشارات جامعه‌شناسان - جامعه‌شناسان - 146 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 5 -460-223-600-978 انتخاب
6- فضای مجازی و تحولات هویتی در ایران= Cyberspace and identity upheavals in Iran
نويسنده:پویان احیائی - پارسینه - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 500 نسخه - 88000 ریال - 6 -32-7369-600-978 انتخاب
7- جامعه‌شناسی تحلیلی: خرد و کلان
نويسنده:منیژه نویدنیا - جامعه‌شناسان - 156 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 230000 ریال - 2 -461-223-600-978 انتخاب
8- شهروندی و هویت
نويسنده:علی‌اشرف نظری - تمدن ایرانی - 72 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 42000 ریال - 0 -32-9959-964-978 انتخاب
9- هویت، عدالت، و شکل‌گیری نظام عادلانه‌ی سیاسی از نظر ارسطو و مایکل والزر
نويسنده:معزالدین باباخانی‌تیموری - موسسه نگارش الکترونیک کتاب - 172 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 100 نسخه - 140000 ریال - 1 -3-95529-600-978 انتخاب
10- فضای مجازی و تحولات هویتی در ایران
نويسنده:داود میرمحمدی - تمدن ایرانی - 256 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 500 نسخه - 100000 ریال - 1 -19-9959-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3