لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(22)
چاپ مجدد (1)
تالیف (23)
ترجمه (0)
تهران (21)
شهرستان (2)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (23) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- بازگشت هویت
نويسنده:ناصر فلامرزی - گوتار - دیویی: 111.82 - 80 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 55000 ریال - 1 -50-5647-600-978 انتخاب
2- جامعه‌شناسی تحلیلی: حلقه‌های ارتباط سطح خرد و کلان
نويسنده:منیژه نویدنیا - جامعه‌شناسان - دیویی: 301 - 162 صفحه - جلد 4 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 4 -467-223-600-978 انتخاب
3- هویت و معنویت در عصر فرهنگ شبکه‌ای
نويسنده:مرضیه نیازآذری ؛ نويسنده:معصومه عبداللهی‌ینگجه - صالحیان - دیویی: 303.4833 - 116 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 150000 ریال - 8 -86-6185-622-978 انتخاب
4- جامعه‌شناسی تحلیلی: الگوها و امنیت
نويسنده:منیژه نویدنیا ؛ ويراستار: گروه ویراستاری انتشارات جامعه‌شناسان - جامعه‌شناسان - دیویی: 301 - 162 صفحه - جلد 6 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 240000 ریال - 8 -469-223-600-978 انتخاب
5- جامعه‌شناسی تحلیلی: مفاهیم و گذری بر جوامع
نويسنده:منیژه نویدنیا ؛ ويراستار: گروه ویراستاری انتشارات جامعه‌شناسان - جامعه‌شناسان - دیویی: 301 - 146 صفحه - جلد 1 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 220000 ریال - 5 -460-223-600-978 انتخاب
6- هویت ستیزی
نويسنده:سعادتملوک تابش - کوشامهر - دیویی: 111.82 - 386 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1394 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 1 -161-974-964-978 انتخاب
7- جامعه‌شناسی تحلیلی: خرد و کلان
نويسنده:منیژه نویدنیا - جامعه‌شناسان - دیویی: 301 - 156 صفحه - جلد 2 - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 1000 نسخه - 230000 ریال - 2 -461-223-600-978 انتخاب
8- اریک اریکسون: زندگینامه، رویکردها، نقد رویکردها
نويسنده:مینو رحمان‌نژاد - اکسیر اندیشه - دیویی: 150.197092 - 64 صفحه - جیبی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 500 نسخه - 80000 ریال - 5 -8-96398-600-978 انتخاب
9- اریک اریکسون از نگاه دیگر بر اساس نظریه‌های شخصیت شولتز
نويسنده:حمیدرضا اشرفی - توسعه فرهنگ و روانشناسی تهران - دیویی: 150.197092 - 88 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 250000 ریال - 7 -70-7098-600-978 انتخاب
10- هویت بریکولاژ و فرهنگ مصرف
نويسنده:سیدعلی هاشمیان‌فر ؛ نويسنده:نفیسه چینی - جامعه‌شناسان - دیویی: 305.8095593 - 212 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 200 نسخه - 170000 ریال - 8 -344-223-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 3