لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(34)
چاپ مجدد (66)
تالیف (100)
ترجمه (0)
تهران (97)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (100) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ردیف استاد ابوالحسن خان صبا
نويسنده:محسن ذاکری - گیوا - 70 صفحه - (در4جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 2 -132-451-600-978 انتخاب
2- دوره سوم سنتور: ردیف استاد ابوالحسن صبا
نويسنده:ابوالحسن صبا ؛ به‌اهتمام:فرامرز پایور ؛ به‌اهتمام:داریوش صفوت - منتخب صبا - 38 صفحه - چاپ 5 سال 1370 - 1000 نسخه - 550 ریال - انتخاب
3- دستور مقدماتی تار و سه‌تار
نويسنده:روح‌الله خالقی - صفی‌ علیشاه - 36 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1379 - 4000 نسخه - 4000 ریال - 0 -39-5626-964 انتخاب
4- دستور مقدماتی تار و سه‌تار
نويسنده:روح‌الله خالقی - صفی‌ علیشاه - 36 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1378 - 4000 نسخه - 3200 ریال - 0 -39-5626-964 انتخاب
5- دوره سوم سنتور: ردیف استاد ابوالحسن صبا
نويسنده:ابوالحسن صبا ؛ به‌اهتمام:فرامرز پایور ؛ به‌اهتمام:داریوش صفوت - منتخب صبا - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 18 سال 1377 - 2000 نسخه - 5300 ریال - 2 -16-6317-964 انتخاب
6- دستور تار و سه‌تار: (هنرستان)
نويسنده:روح‌الله خالقی - چنگ - 40 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1380 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 7 -35-6341-964 انتخاب
7- ردیف استاد ابوالحسن خان صبا
نويسنده:محسن ذاکری - گیوا - 58 صفحه - (در4جلد ) - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 9 -133-451-600-978 انتخاب
8- دوره سوم سنتور: ردیف استاد ابوالحسن صبا
نويسنده:ابوالحسن صبا ؛ به‌اهتمام:فرامرز پایور ؛ به‌اهتمام:داریوش صفوت - منتخب صبا - 38 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1372 - 1000 نسخه - 1100 ریال - انتخاب
9- دستور تار و سه‌تار: (هنرستان)
نويسنده:روح‌الله خالقی - چنگ - 40 صفحه - (در2جلد ) - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1379 - 5000 نسخه - 5000 ریال - 7 -35-6341-964 انتخاب
10- دستور مقدماتی تار و سه‌تار: برای سال اول هنرستان موسیقی ملی
نويسنده:نصرالله زرین‌پنجه ؛ نويسنده:موسی معروفی ؛ به‌اهتمام:روح‌الله خالقی - سرود - 32 صفحه - جلد 1 - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1378 - 5000 نسخه - 4500 ریال - 5 -42-5842-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10