لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(34)
چاپ مجدد (68)
تالیف (102)
ترجمه (0)
تهران (99)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (102) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تار و ترانه: قدم به قدم با دستور مقدماتی تار و سه‌تار هنرستان (کتاب اول و دوم)
گردآورنده:یمین غفاری - هستان - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 12 سال 1396 - 2500 نسخه - 150000 ریال - انتخاب
2- تار و ترانه: قدم به قدم با دستور مقدماتی تار و سه‌تار هنرستان (کتاب اول و دوم)
گردآورنده:یمین غفاری - هستان - 56 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 13 سال 1396 - 3300 نسخه - 150000 ریال - انتخاب
3- ردیف مقدماتی تار و سه‌تار
گردآورنده:موسی معروفی ؛ به‌اهتمام:حسین علیزاده - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - 96 صفحه - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 3 سال 1382 - 5000 نسخه - 20000 ریال - 0 -35-6409-964 انتخاب
4- دوره دوم سنتور
نويسنده:ابوالحسن صبا - منتخب صبا - 31 صفحه - رحلی - چاپ 3 سال 1363 - 2000 نسخه - 140 ریال - انتخاب
5- ردیف دوره‌ی ابتدایی سنتور
نويسنده:فرامرز پایور - موسسه فرهنگی - هنری ماهور - 124 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 17 سال 1397 - 5000 نسخه - 360000 ریال - 3 -35-802604-0-979 انتخاب
6- دوره سوم سنتور: ردیف استاد ابوالحسن صبا
نويسنده:ابوالحسن صبا ؛ به‌اهتمام:فرامرز پایور ؛ به‌اهتمام:داریوش صفوت - منتخب صبا - 40 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 17 سال 1376 - 2000 نسخه - 5300 ریال - انتخاب
7- ردیف‌سازی اسدالله ملک
نويسنده:فرشید فرهمندحسن‌زاده - چنگ - 232 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1394 - 100 نسخه - 280000 ریال - 6 -95-802614-0-979 انتخاب
8- دوره سوم سنتور: ردیف استاد ابوالحسن صبا
نويسنده:ابوالحسن صبا ؛ به‌اهتمام:فرامرز پایور ؛ به‌اهتمام:داریوش صفوت - منتخب صبا - 40 صفحه - رحلی - چاپ 1 سال 1365 - 1000 نسخه - 250 ریال - انتخاب
9- دوره اول ویلن
نويسنده:ابوالحسن صبا ؛ ويراستار:رحمت‌اله بدیعی - سرود - 112 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 10 سال 1397 - 1000 نسخه - 370000 ریال - 5 -33-802602-0-979 انتخاب
10- دستور مقدماتی تار و سه‌تار
نويسنده:روح‌الله خالقی - صفی‌ علیشاه - 36 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1378 - 4000 نسخه - 3200 ریال - 0 -39-5626-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 11