لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(33)
چاپ مجدد (65)
تالیف (98)
ترجمه (0)
تهران (95)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (98) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- ردیف استاد ابوالحسن خان صبا
نويسنده:محسن ذاکری - گیوا - 82 صفحه - (در4جلد ) - جلد 4 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 110000 ریال - 6 -134-451-600-978 انتخاب
2- دوره‌ی اول ویولن: ردیف استاد ابوالحسن صبا
نويسنده:ابوالحسن صبا ؛ ويراستار:رحمت‌الله بدیعی - سرود - 116 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 4 سال 1390 - 2000 نسخه - 60000 ریال - 6 -62-5842-964-9785 -33-802602-0-979 انتخاب
3- دستور مقدماتی تار و سه‌تار
نويسنده:روح‌الله خالقی - صفی‌ علیشاه - 36 صفحه - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 6 سال 1379 - 4000 نسخه - 4000 ریال - 0 -39-5626-964 انتخاب
4- دوره‌ی اول ویولن: ردیف استاد ابوالحسن صبا
نويسنده:ابوالحسن صبا ؛ ويراستار:رحمت‌الله بدیعی - سرود - 114 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1394 - 2000 نسخه - 150000 ریال - 2 -33-802602-0-979 انتخاب
5- ویلن: ردیف استاد ابوالحسن صبا
نويسنده:ابوالحسن صبا - فرهنگ رسا - 68 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 1 -2-901462-0-979 انتخاب
6- چهار مضراب‌ها و قطعات ضربی ردیف سوم صبا به روش نوین و تمهید جدید با کوک "می، لا، سل" برای نوازندگان ویولن در سراسر جهان
نويسنده:حسین طیبی ؛ نويسنده:الهام آرمیده - طرح و نشر هامون - 64 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1395 - 1000 نسخه - 160000 ریال - 7 -28-5015-600-978 انتخاب
7- دستور مقدماتی تار و سه‌تار
نويسنده:روح‌الله خالقی - صفی‌ علیشاه - 36 صفحه - (در2جلد ) - جلد 2 - رحلی (شومیز) - چاپ 7 سال 1381 - 5100 نسخه - 5500 ریال - 0 -39-5626-964 انتخاب
8- دوره‌ی اول ویولن: ردیف استاد ابوالحسن صبا
نويسنده:ابوالحسن صبا ؛ ويراستار:رحمت‌الله بدیعی - سرود - 114 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1391 - 2000 نسخه - 80000 ریال - 6 -62-5842-964-978 انتخاب
9- دوره چهارم سنتور: ردیف استاد ابوالحسن صبا
- منتخب صبا - 76 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 11 سال 1377 - 2000 نسخه - 4000 ریال - 0 -17-6317-964 انتخاب
10- ردیف مقدماتی تار و سه تار
گردآورنده:موسی معروفی ؛ به‌اهتمام:حسین علیزاده - موسسه‌ فرهنگی‌ هنری ‌ماهور - 96 صفحه - جلد 3 - رحلی (شومیز) - چاپ 2 سال 1378 - 5000 نسخه - 12000 ریال - 0 -35-6409-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 10