لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(21)
چاپ مجدد (16)
تالیف (3)
ترجمه (34)
تهران (27)
شهرستان (10)
كودك و نوجوان (4)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (37) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تک و تنها در پاریس و داستان‌های دیگر
نويسنده:جوجو مویز ؛ مترجم:مریم رضایی - آینه بهار - دیویی: 823.92 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 360000 ریال - 3 -50-6477-600-978 انتخاب
2- پاریس برای یک نفر
نويسنده:جوجو مویز ؛ مترجم:فرزانه حاجیلوییان - فانوس دانش - دیویی: 823.92 - 192 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 250000 ریال - 4 -79-6484-622-978 انتخاب
3- تنها در پاریس و داستان‌های دیگر
نويسنده:جوجو مویز ؛ مترجم:فرانک سالاری ؛ ويراستار:اصغر اندرودی - البرز - دیویی: 823.92 - 274 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 220000 ریال - 7 -963-442-964-978 انتخاب
4- فرار پدربزرگ: بالا، بالاتر و دور
نويسنده:دیوید والیامز ؛ مترجم:حبیب‌الله لزگی ؛ تصويرگر:تونی راس - ذکر، کتابهای ‌قاصدک - دیویی: 823.92 - 456 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 270000 ریال - 5 -905-307-964-978 انتخاب
5- تک و تنها در پاریس و مجموعه داستان‌های دیگر
نويسنده:جوجو مویز ؛ مترجم:نفیسه معتکف ؛ ويراستار:پریوش طلایی - نسل نواندیش - دیویی: 823.92 - 304 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1396 - 229000 ریال - 7 -816-236-964-978 انتخاب
6- پاریس برای یک نفر
نويسنده:جوجو مویز ؛ مترجم:فرزانه حاجیلوییان - آوای ماندگار - دیویی: 823.92 - 223 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 400000 ریال - 0 -99-6512-600-978 انتخاب
7- تنها در پاریس و داستان‌های دیگر
نويسنده:جوجو مویز ؛ مترجم:فرانک سالاری ؛ ويراستار:اصغر اندرودی - البرز - دیویی: 823.92 - 274 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1396 - 220000 ریال - 7 -963-442-964-978 انتخاب
8- پاریس و یک نفر، داستانهایی دگر
نويسنده:جوجو مویز ؛ مترجم:حسین مطیع ؛ ويراستار:ندا بحیرایی - بوکتاب - دیویی: 823.92 - 224 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1398 - 230000 ریال - 2 -51-6518-622-978 انتخاب
9- مامان بزرگ گنگستر
نويسنده:دیوید ویلیامز ؛ مترجم:نوگل رازقی ؛ ويراستار:بابک حقایق - امروز ما - دیویی: 823.92 - 198 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1399 - 330000 ریال - 2 -0-96373-622-978 انتخاب
10- دیوارهایی اطراف ما
نويسنده:نووا رن سوما ؛ مترجم:مهسار مشتاق ؛ مترجم:ملک‌سیما طاهری - ابوعطا - دیویی: 823.92 - 288 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 260000 ریال - 3 -301-170-964-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 4