لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(4)
چاپ مجدد (13)
تالیف (17)
ترجمه (0)
تهران (14)
شهرستان (3)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (17) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- پرسش و پاسخ دفاع مقدس (1)
نويسنده:فتح‌الله رشیدزاده ؛ نويسنده:مجتبی جعفری ؛ ويراستار:یحیی حسینایی - دانشگاه افسری امام علی (ع) - دیویی: 955.08430922 - 102 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 1 سال 1391 - 35000 ریال - 5 -71-2899-964-978 انتخاب
2- سی پرسش، سی پاسخ (پیرامون هشت سال دفاع مقدس)
نويسنده:سیدمهدی هاشمی‌سینقانی - هدی - دیویی: 955.0843 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 45000 ریال - 1 -30-6574-600-978 انتخاب
3- آشنایی با جنگ: پاسخ به ابهامات
نويسنده:علیرضا لطف‌الله‌زادگان ؛ ويراستار:مهدی انصاری ؛ ويراستار:محمد مظفرخرمی - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.0843 - 60 صفحه - جلد 2 - پالتویی (شومیز) - چاپ 9 سال 1381 - 2000 ریال - 2 -40-6315-964 انتخاب
4- آشنایی با جنگ: پاسخ به ابهامات
نويسنده:علیرضا لطف‌الله‌زادگان ؛ ويراستار:مهدی انصاری ؛ ويراستار:محمدمظفر خرمی - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.0843 - 60 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 10 سال 1382 - 15000 ریال - 2 -40-6315-964 انتخاب
5- سی پرسش، سی پاسخ (پیرامون هشت سال دفاع مقدس)
نويسنده:سیدمهدی هاشمی‌سینقانی - هدی - دیویی: 955.0843 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 3 سال 1392 - 60000 ریال - 1 -30-6574-600-978 انتخاب
6- آشنایی با جنگ: پاسخ به ابهامات
نويسنده:علیرضا لطف‌الله‌زادگان ؛ ويراستار:مهدی انصاری ؛ ويراستار:محمدمظفر خرمی - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.0843 - 60 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 11 سال 1382 - 2000 ریال - 2 -40-6315-964 انتخاب
7- آشنایی با جنگ: پاسخ به ابهامات
نويسنده:علیرضا لطف‌الله‌زادگان ؛ ويراستار:مهدی انصاری ؛ ويراستار:محمدمظفر خرمی - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.0843 - 60 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 9 سال 1382 - 2000 ریال - 2 -40-6315-964 انتخاب
8- آشنایی با جنگ: پاسخ به ابهامات
نويسنده:علیرضا لطف‌الله‌زادگان ؛ ويراستار:مهدی انصاری ؛ ويراستار:محمدمظفر خرمی - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.0843 - 60 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 12 سال 1382 - 2000 ریال - 2 -40-6315-964 انتخاب
9- نشاط عاشقان: دویست و بیست پرسش و پاسخ پیرامون حماسه دفاع مقدس
تدوين:مصطفی مشایخی ؛ تدوين:عبدالرسول نصیری - نگین سبز - دیویی: 955.0843 - 116 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1384 - 12000 ریال - 4 -2-95646-964 انتخاب
10- پاسخ به ابهامات: آشنایی با جنگ
نويسنده:علیرضا لطف‌الله‌زادگان ؛ ويراستار:مهدی انصاری ؛ ويراستار:محمدمظفر خرمی - سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، مرکز مطالعات و تحقیقات جنگ - دیویی: 955.0843 - 60 صفحه - پالتویی (شومیز) - چاپ 13 سال 1385 - 2000 ریال - 2 -40-6315-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 2