لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(62)
چاپ مجدد (64)
تالیف (59)
ترجمه (67)
تهران (114)
شهرستان (12)
كودك و نوجوان (95)
كمك درسی و آموزشی (1)

تعداد یافت شده (126) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- حفاظت از آبها
مترجم:محمدرضا هراتی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 2 سال 1382 - 5000 ریال - 964-7414-03-X انتخاب
2- دانش محیط زیست: محافظت از آب
نويسنده:کی بارنهام ؛ مترجم:مجید عمیق - مهاجر - دیویی: 363.72 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1388 - 22000 ریال - 4 -000-225-964-978 انتخاب
3- در مصرف آب صرفه‌جویی کنید
نويسنده:کی بارنهام ؛ مترجم:مجتبی دولتخواه ؛ ويراستار:بهرام معلمی - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 333.91 - 32 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 35000 ریال - 3 -655-389-964-978 انتخاب
4- صرفه‌جویی در مصرف آب
نويسنده:نیل موریس ؛ مترجم:هایده کروبی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 553.7 - 24 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1393 - 25000 ریال - 7 -347-389-964-978 انتخاب
5- چرا باید در مصرف آب صرفه جویی کنم؟
نويسنده:جن گرین ؛ مترجم:سارا آرین‌مهر ؛ تصويرگر:مایک گوردن - تیمورزاده، کتابهای حاجی لک لک،طبیب - دیویی: 553.7 - 36 صفحه - بیاضی (شومیز) - چاپ 1 سال 1386 - 19500 ریال - 0 -364-420-964-978 انتخاب
6- قطره آب
تهيه كننده:محمد آقابیگی ؛ شاعر:عباسعلی سپاهی‌یونسی ؛ نقاش:علیرضا سیستانی - پژوهش توس - دیویی: 8fa1 - 12 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 4 سال 1381 - 3000 ریال - 964-92520-7-X انتخاب
7- کمبود آب
نويسنده:شارون داگلیش ؛ مترجم:کوروش ریاضی ؛ ويراستار:عاطفه سلیانی - شرکت انتشارات فنی ایران، کتابهای نردبان - دیویی: 363.7 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 6 سال 1396 - 50000 ریال - 9 -187-389-964-978 انتخاب
8- مهندسی حفاظت خاک و آب (ویرایش دوم با بازنگری کامل)
نويسنده:احمد لندی ؛ نويسنده:عبدالرحمن برزگر ؛ ويراستار:محمد محمودیان‌شوشتری - دانشگاه شهید چمران - دیویی: 631.45 - 236 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 170000 ریال - 6 -194-141-600-978 انتخاب
9- حفاظت از آبها
مترجم:محمدرضا هراتی - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 36 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 4 سال 1383 - 5000 ریال - 964-7414-03-X انتخاب
10- آب یعنی آبادانی
نويسنده: گروه نویسندگان ؛ مترجم:شادی حامدی‌آزاد - شرکت انتشارات فنی ایران - دیویی: 363.7 - 24 صفحه - خشتی (شومیز) - چاپ 1 سال 1382 - 3000 ریال - 7 -75-7414-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 13