لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(111)
چاپ مجدد (81)
تالیف (192)
ترجمه (0)
تهران (149)
شهرستان (43)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (0)

تعداد یافت شده (192) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- خانه دوست کجاست: نقد و تحلیل اشعار سهراب سپهری
به‌اهتمام:سارا ساورسفلی - سخن - دیویی: 8fa1.62 - 442 صفحه - رقعی (گالینگور) - چاپ 1 سال 1388 - 75000 ریال - 5 -338-372-964-978 انتخاب
2- سهراب سپهری: شعر سهراب سپهری از آغاز تا امروز: شعرهای برگزیده، تفسیر و تحلیل موفق‌ترین شعرها
نويسنده:محمد حقوقی - موسسه انتشارات نگاه - دیویی: 8fa1.62 - 318 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 21 سال 1393 - 150000 ریال - 7 -91-6736-964-978 انتخاب
3- سهراب سپهری، نقاش
نويسنده:نظام‌الدین نوری‌کوتنائی - زهره - دیویی: 8fa1.62 - 128 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 150000 ریال - 8 -36-5704-964-978 انتخاب
4- خانه دوست کجاست؟: سهراب سپهری در خاطره‌ها، دستچین اشعار سهراب، هشت کتاب در ترازوی نقد
به‌اهتمام:علی‌اصغر صائم - مرسل - دیویی: 8fa1.62 - 144 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 7 سال 1386 - 13000 ریال - 0 -67-6446-964-978 انتخاب
5- مسافری از کاشان
نويسنده:زکیه کمالی - ییلاق قلم - دیویی: 8fa1.6209 - 112 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 125000 ریال - 4 -54-9897-600-978 انتخاب
6- سهراب سپهری در آینه مکاتب ادبی غرب: شامل تحلیل هشت کتاب و بررسی انعکاس مکاتب ادبی غرب در آثار سپهری
نويسنده:ابراهیم رفیعی ؛ ويراستار:حسین ناظری ؛ نويسنده:روح‌الله مسعود‌پوری - فکور - دیویی: 8fa1.62 - 218 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1394 - 150000 ریال - 2 -67-8831-964-978 انتخاب
7- مقایسه تطبیقی سهراب سپهری و جبران خلیل جبران
نويسنده:مهدی رامشینی - فرهنگسرای میردشتی - دیویی: 8fa1.62 - 244 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 6 -07-7141-964 انتخاب
8- بررسی و رویکردهای سیاسی ایلیا ابوماضی و سهراب سپهری
نويسنده:مهین اقدامی - مهین اقدامی - دیویی: 892.716 - 308 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 150000 ریال - 9 -7537-04-964-978 انتخاب
9- سهراب، مرغ مهاجر
نويسنده:پریدخت سپهری - طهوری - دیویی: 8fa1.62 - 128 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 8 سال 1382 - 10000 ریال - 1 -1-90079-964 انتخاب
10- بازتاب حقوق بشر در اشعار سیمین بهبهانی و سهراب سپهری
نويسنده:امینه احسانی ؛ نويسنده:پروانه عادل‌زاده ؛ نويسنده:کامران پاشایی‌فخری - مولی علی - دیویی: 8fa1.008 - 178 صفحه - وزیری (گالینگور) - چاپ 1 سال 1397 - 1000000 ریال - 8 -13-6042-600-978 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 20