لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(34)
چاپ مجدد (21)
تالیف (47)
ترجمه (8)
تهران (42)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (21)

تعداد یافت شده (55) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- آناتومی مقطعی سر و گردن برای دانشجویان و پزشکان علوم رادیولوژی و رادیوتراپی
نويسنده:ایوب رستم‌زاده ؛ نويسنده:اصغر رجب‌زاده ؛ نويسنده:شهرام دارابی - حیدری - 238 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 500000 ریال - 5 -174-489-600-978 انتخاب
2- کالبدشناسی: آناتومی سر و گردن
نويسنده:علی خاقانی - سماط - 360 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 1100 نسخه - 69500 ریال - 9 -021-527-964 انتخاب
3- آناتومی بالینی: سر و گردن برای دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و دانشجویان تخصصی علوم تشریحی
نويسنده:محمد اکبری ؛ نويسنده:ایرج راگردی‌کاشانی ؛ نويسنده:عظیم هدایت‌پور - جعفری - 242 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 2000 نسخه - 228000 ریال - 5 -022-322-600-978 انتخاب
4- کالبدشناسی سر و گردن
نويسنده:محمود عرفانیان‌احمدپور - سخن گستر،دانشگاه آزاد اسلامی، واحد مشهد - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1387 - 500 نسخه - 35000 ریال - 7 -501-477-964-978 انتخاب
5- آناتومی سر و گردن
نويسنده:رضا حجازی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 302 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 8 سال 1380 - 3000 نسخه - 13000 ریال - 3 -4041-03-964 انتخاب
6- آناتومی بالینی سر و گردن: برای دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و دانشجویان تخصصی علوم تشریحی
نويسنده:ایرج راگردی‌کاشانی ؛ نويسنده:عظیم هدایت‌پور ؛ نويسنده:محمد اکبری - جعفری - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 1000 نسخه - 168000 ریال - 1 -80-6088-964-978 انتخاب
7- آناتومی سر و گردن
نويسنده:شاپور دهاز ؛ نويسنده:فرزان آبسالان ؛ نويسنده:امیرمحمد پاپن - هدف - 172 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 1 سال 1397 - 1000 نسخه - 350000 ریال - 6 -24-5735-600-978 انتخاب
8- آناتومی بالینی سر و گردن
نويسنده:محمدرضا غلامی ؛ نويسنده:ابوالفضل عباس‌زاده ؛ نويسنده:بهنام گودرزی - هدف - 204 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 500 نسخه - 300000 ریال - 3 -25-5735-600-978 انتخاب
9- آناتومی سر و گردن
نويسنده:رضا حجازی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 312 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 11 سال 1388 - 2000 نسخه - 45000 ریال - 1 -5934-03-964-978 انتخاب
10- آناتومی سر و گردن همراه با نکات بالینی
نويسنده:محمد اکبری ؛ نويسنده:حسن مرزبان - جعفری - 228 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 2 سال 1381 - 15000 ریال - 1 -20-6088-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6