لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(34)
چاپ مجدد (21)
تالیف (47)
ترجمه (8)
تهران (42)
شهرستان (13)
كودك و نوجوان (0)
كمك درسی و آموزشی (21)

تعداد یافت شده (55) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- نکات برتر در آناتومی سر و گردن: خلاصه آناتومی بالینی اسنل رفرانس آزمون علوم پایه
گردآورنده:حمید قهرمانی - پروانه‌ دانش،نیک پیک،فرانشر - 110 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1383 - 2000 نسخه - 16500 ریال - 8 -00-8116-964 انتخاب
2- آناتومی بالینی سر و گردن: برای دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و دانشجویان تخصصی علوم تشریحی
نويسنده:محمد اکبری ؛ نويسنده:ایرج راگردی‌کاشانی ؛ نويسنده:عظیم هدایت‌پور - جعفری - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1385 - 3000 نسخه - 50000 ریال - 5 -80-6088-964 انتخاب
3- مبانی تئوری و کاربردی آناتومی سر و گردن
نويسنده:هوشنگ رفیق‌دوست - سخن گستر - 352 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1392 - 1000 نسخه - 100000 ریال - 1 -158-247-600-978 انتخاب
4- گزیده کتب مرجع دروس تخصصی علوم پایه پزشکی: آناتومی سر و گردن و نوروآناتومی: گزیده آناتومی اسنل و گری
نويسنده:داوود رمزی - نور دانش - 288 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1389 - 1500 نسخه - 98000 ریال - 9 -150-413-964-978 انتخاب
5- آناتومی سر و گردن
نويسنده:رضا حجازی - دانشگاه تهران، موسسه انتشارات و چاپ - 302 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1377 - 5000 نسخه - 8500 ریال - 3 -4041-03-964 انتخاب
6- آناتومی بالینی سر و گردن: برای دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و دانشجویان تخصصی علوم تشریحی
نويسنده:ایرج راگردی‌کاشانی ؛ نويسنده:عظیم هدایت‌پور ؛ نويسنده:محمد اکبری - جعفری - 328 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 4 سال 1391 - 1000 نسخه - 168000 ریال - 1 -80-6088-964-978 انتخاب
7- استخوان‌شناسی
نويسنده:قاسم ساکی ؛ نويسنده:عباس حیدری‌مقدم ؛ ويراستار:سیاوش مولایی‌بیرگانی - علوم و فنون پزشکی اهواز - 208 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1396 - 1000 نسخه - 200000 ریال - 2 -05-8706-600-978 انتخاب
8- آناتومی سر و گردن همراه با نکات بالینی
نويسنده:محمد اکبری ؛ نويسنده:حسن مرزبان - جعفری - 188 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1378 - 3000 نسخه - 11000 ریال - 1 -20-6088-964 انتخاب
9- آناتومی بالینی سر و گردن: برای دانشجویان پزشکی، دندانپزشکی و دانشجویان تخصصی علوم تشریحی
نويسنده:ایرج راگردی‌کاشانی ؛ نويسنده:عظیم هدایت‌پور ؛ نويسنده:محمد اکبری - جعفری - 336 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 3 سال 1389 - 3000 نسخه - 104500 ریال - 1 -80-6088-964-978 انتخاب
10- آناتومی سر و گردن (آناتومی در جراحی)
نويسنده:فیلیپ تورک ؛ مترجم:روح‌الله خالقی - طنین - 430 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 5000 نسخه - 3000 ریال - 8 -4-90377-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 6