لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(575)
چاپ مجدد (954)
تالیف (1528)
ترجمه (1)
تهران (1157)
شهرستان (372)
كودك و نوجوان (71)
كمك درسی و آموزشی (1410)

تعداد یافت شده (1529) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- تمرین شب: فارسی و دیکته سال اول ابتدایی
نويسنده:گرامی متین - نشر مفاهیم - دیویی: 4fa1 - 96 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1376 - 2600 ریال - 3 -13-5523-964 انتخاب
2- تکلیف شب و دیکته: درس فارسی سال اول ابتدایی
نويسنده:مهدخت صابری‌حقایق - نشر آزمون - دیویی: 4fa1 - 232 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1376 - 6500 ریال - 4 -260-461-964 انتخاب
3- دیکته شب: برای دانش‌آموزان کلاس اول دبستان: راهنمای اولیا
نويسنده:فرزانه زنبقی - نشر نی - دیویی: 4fa1 - 48 صفحه - جلد 1 - رقعی (شومیز) - چاپ 13 سال 1376 - 1500 ریال - 1 -325-312-964 انتخاب
4- تمرین شب: فارسی و دیکته سال دوم ابتدایی
نويسنده:گرامی متین - مفاهیم - دیویی: 372.0644 - 32 صفحه - رحلی (شومیز) - چاپ 5 سال 1377 - 2000 ریال - 0 -179-432-964 انتخاب
5- تمرین گام به گام دیکته سال اول ابتدایی
تهيه كننده:حسین مرتضوی‌ - نشر آزمون - دیویی: 4fa1 - 176 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 4000 ریال - 5 -40-5617-964 انتخاب
6- تمرین شب: فارسی و دیکته سال سوم ابتدایی
نويسنده:گرامی متین - نشر مفاهیم - دیویی: 4fa1 - 144 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 2 سال 1377 - 3600 ریال - 7 -39-5523-964 انتخاب
7- دیکته شب: برای دانش‌آموزان کلاس اول دبستان: راهنمای اولیا
نويسنده:فرزانه زنبقی - نشر نی - دیویی: 4fa1 - 48 صفحه - رقعی (شومیز) - چاپ 14 سال 1377 - 1500 ریال - 1 -325-312-964 انتخاب
8- دیکته شب: برای دانش‌آموزان کلاس اول دبستان: راهنمای اولیا
نويسنده:ژاله مساعد - نشر نی - دیویی: 4fa1 - 80 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 7 سال 1377 - 2000 ریال - 8 -327-312-964 انتخاب
9- کتاب کار املای خلاق فارسی سوم ابتدایی
نويسنده:سیدجلال خدایی ؛ ويراستار:پیمان احمدی - ورای دانش - دیویی: 4fa1 - 120 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 4900 ریال - 8 -1-91813-964 انتخاب
10- کتاب کار املای خلاق فارسی چهارم ابتدایی
نويسنده:سیدجلال خدایی ؛ ويراستار:پیمان احمدی - ورای دانش - دیویی: 4fa1 - 112 صفحه - وزیری (شومیز) - چاپ 1 سال 1377 - 4700 ریال - 6 -2-91813-964 انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 153