لیست کتاب های یافت شده

چاپ اول(2316)
چاپ مجدد (2778)
تالیف (3458)
ترجمه (1636)
تهران (4232)
شهرستان (862)
كودك و نوجوان (4836)
كمك درسی و آموزشی (101)

تعداد یافت شده (5094) - تعداد    ركورد در یک صفحه

1- سنجش و پرورش استعدادهای ذهنی: دوره آمادگی
نويسنده:محمدباقر شجاع‌رزم‌یار - شرکت تهیه و تولید فرآورده‌های آموزشی - دیویی: 372 - 32 صفحه - رحلی - چاپ 16 سال 1365 - 160 ریال - انتخاب
2- فرفره‌ها
بازنويسي:سکینه ابراهیم ؛ مترجم:مهدی مجتهد - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 745.54 - 16 صفحه - بیاضی - چاپ 1 سال 1364 - 80 ریال - انتخاب
3- س‍اخ‍ت‍ن‌ را ش‍روع‌ ک‍ن‍ی‍م‌
نويسنده:پری سلیمی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 745.5 - 24 صفحه - خشتی - چاپ 1 سال 1366 - 90 ریال - انتخاب
4- دور ریختنی‌ها
نويسنده:عیسی حجت - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 745.59 - 40 صفحه - جلد 1 - خشتی - چاپ 1 سال 1364 - انتخاب
5- دور ریختنی‌ها
نويسنده:عیسی حجت ؛ مترجم:مریم رحمتی‌آوینی ؛ نقاش:مهشید مهاجر - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 745.59 - 40 صفحه - جلد 4 - چاپ 1 سال 1364 - 70 ریال - انتخاب
6- زنگ تفریح: 5
- زنگ تفریح - دیویی: 808 - 35 صفحه - چاپ 4 سال 1362 - 550 ریال - انتخاب
7- بسازید یاد بگیرید
مترجم:مجید خاتونی - نشر صدف - دیویی: 745.54 - 16 صفحه - وزیری - چاپ 1 سال 1368 - 160 ریال - انتخاب
8- چی ی س ت ان
نويسنده:محمدرضا شریفی‌نیا ؛ نويسنده:حسین داریان - سبز - دیویی: 793.7 - 12 صفحه - جلد 2 - چاپ 1 سال 1368 - 250 ریال - انتخاب
9- چه می بینیم چه هست
نويسنده:ماریاانریکا آگوستینلی ؛ نويسنده:پویا زند ؛ مترجم:شراره صالحی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 372.21 - 35 صفحه - خشتی - چاپ 2 سال 1365 - 70 ریال - انتخاب
10- چه می بینیم چه هست
نويسنده:ماریاانریکا آگوستینلی ؛ مترجم: شراره‌صالحی - کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان - دیویی: 372 - 40 صفحه - خشتی - چاپ 1 سال 1362 - 70 ریال - انتخاب
 

مشاهده صفحه 1از 510